Welkom bij CGMV voor 55-plussers

'CGMV 55+ is een actief netwerk van zowel leden met betaald werk als gepensioneerden en AOW’ers die nog (parttime) werkzaam zijn in een betaalde baan.

Vrijwilligerswerk staat bij de leden van CGMV 55+ hoog in het vaandel geschreven. Ik laat mij graag inspireren door een klankbordgroep die bestaat uit leden van de doelgroep.'

 

 Jan ModdermanWanneer is CGMV 55+ interessant voor jou?
CGMV 55+ ondersteunt de leden van het netwerk en organiseert zinvolle activiteiten voor zowel werkenden als voor degenen die niet meer in een betaalde baan werkzaam zijn. Behalve thema's die betrokken zijn op werk en inkomen, komen onderwerpen aan de orde die te maken hebben met de vele facetten van het ouder worden. CGMV 55+ stimuleert de toerusting van de leden vanuit een christelijke visie op werk en inkomen en ouder worden.

Je sluit je aan bij CGMV 55+ als je behoefte hebt aan:

 • Ondersteuning bij het nadenken over de verdere loopbaan (als gevolg van het ouder worden kan een loopbaanswitch wenselijk zijn, bijvoorbeeld demotie);
 • advies bij het zoeken van ander werk (voor oudere werknemers is de toegang tot de arbeidsmarkt lastiger dan voor jongere);
 • ondersteuning rond vrijwilligerswerk;
 • voorbereiden op pensionering;
 • bezinning op het ouder worden (lichamelijke, psychische en geestelijke gevolgen);
 • bezinning op de omgang met geld en goed (erven en schenken, levenstestament).

Wat doet CGMV?
Bij CGMV geloven we dat jij van God de tijd, het talent en de mogelijkheden hebt gekregen om jouw leven, en dat van je omgeving, tot bloei te brengen. 

CGMV 55+ geeft dat vorm en inhoud:

 • ondersteuning in de persoonlijke situatie;
 • rechtsbijstand door ervaren juristen bij conflicten in de werksituatie;
 • advisering over arbeidsvoorwaarden en voorwaarden met betrekking tot vrijwilligerswerk;
 • bezinning rond ethische thema’s die het ouder worden raken, zoals: 
  • hoe ga je om met geld en goed?
  • hoe bereid je je voor op je pensionering;
 • hoe spreek je met elkaar over het levenseinde?
 • het organiseren van ontmoetingen:
  • landelijke eindemiddagmeeting met spreker en workshops;
  • loopbaangesprek en training voor werkzoekenden;
  • bijeenkomsten als voorbereiding op de pensionering (financiële, psychische en sociale gevolgen van pensionering);
  • diverse regionale themabijeenkomsten en workshops;
  • bezoeken aan bedrijven en organisaties;
  • boeiende themareizen voor leden.
 • voorlichting en informatie via het ledenmagazine Clink, nieuwsbrieven 55+, nieuwsartikelen en blogs.

Bijeenkomsten van CGMV 55+
Wanneer er een bijeenkomst voor CGMV 55+ gepland staat, wordt deze hieronder weergegeven. Om de complete agenda te bekijken, klik je hier.

De gezichten van CGMV 55+
CGMV 55+ heeft een beleidscoördinator en een klankbordgroep. Wil je meer weten? Neem gerust contact met ons op.

 

Jan Modderman
beleidscoördinator CGMV 55+

Harry Kaspers
lid klankbordgroep CGMV 55+

Henk Mensink
lid klankbordgroep CGMV 55+

Hetty van den Hout
lid klankbordgroep CGMV 55+

sitemap    disclaimer