Welkom bij CGMV voor agrariërs

'Het netwerk CGMV agrariërs bestaat uit een groep mensen die werkzaam zijn in de agrarische sector: akkerbouw, fruitteelt, veeteelt en andere vormen van dierhouderij. Het unieke van CGMV agrariërs is dat het netwerk bestaat uit zowel ondernemers, werkgevers als werknemers.  

CGMV agrariërs faciliteert de ontmoeting tussen praktijk en politiek van het agrarische leven. CGMV agrariërs werkt nauw samen met Christen Contact Agrariërs.

Als je deelneemt aan CGMV agrariërs dan ontmoet je ruim 500 collega’s.'

Dick van der HorstWanneer is CGMV agrariërs interessant voor jou?
Leden van CGMV agrariërs hebben gemeen dat ze werken in de groene sector en christen zijn. Het is de bedoeling samen activiteiten te ontwikkelen waarmee christenagrariërs worden ondersteund en toegerust. Hoe ga je om met je bedrijf en de schepping? Hoe breng je in beeld dat je de aarde in bruikleen hebt gekregen?
 

 Je sluit je aan bij CGMV agrariërs als je behoefte hebt aan:

  • de ontmoeting met christen- en collega-agrariërs.
  • visievorming rond werk en geloof binnen de agrarische sector.
  • een stem helpen geven aan de agrarische sector naar de politiek.
  • een plek van toerusting.

Doe mee met ons en verrijk je leven!

Wat doet CGMV?
Bij CGMV geloven we dat jij van God de tijd, het talent en de mogelijkheden hebt gekregen om jouw leven, en dat van je omgeving, tot bloei te brengen. 

CGMV agrariërs geeft dat vorm en inhoud:

  • via bezinning rond ethische thema’s die de agrarische sector raken. Zoals: hoe ga je om met de schepping, hoe ga je om met gewasbeschermingsmiddelen of het gebruik van antibiotica?
  • door elkaar scherp te houden om bewuste keuzes te maken.
  • met het organiseren van een keur aan ontmoetingen, van de landelijke ontmoetingsdag tot regiobijeenkomsten en huiskamerbijeenkomsten.
  • via het organiseren van werkbezoeken voor politici en agrariërs om hiermee de ontmoeting tussen politiek en praktijk tot stand te brengen.
  • met het beleggen van rondetafelgesprekken waarmee we de focus richten op de belangen van jonge agrariërs.
  • door het vier keer per jaar het magazine Verbinding uit te geven, samen met CCA.

Publicaties 
De volgende publicaties zijn beschikbaar:

Verbinding
Het magazine Verbinding verschijnt vier keer per jaar. Bekijk hier de laatste magazines.

Bijeenkomsten van CGMV agrariërs
Wanneer er een bijeenkomst voor CGMV agrariërs gepland staat, wordt deze hieronder weergegeven. Om de complete agenda te bekijken, klik je hier.

De gezichten van CGMV agrariërs
CGMV agrariërs heeft een bestuur, verschillende werkcommissies en een contactpersoon op het kantoor in Zwolle. Wil je meer weten? Neem gerust contact met ons op.

 

 

Niels Rook
directeur

Dick van der Horst
voorzitter CGMV agrariërs

sitemap    disclaimer