Bestuur

 

CGMV is een vereniging. Het toezichthoudend bestuur neemt verantwoordelijkheid namens de leden. Daarmee is besturen ook het aanvaarden van een leiderschapspositie. Zo’n positie vereist dat het bestuur niet alleen weet wat haar leden willen maar ook zo veel mogelijk anticipeert op het krachtenveld waarin de verwachtingen van haar leden  gerealiseerd zullen moeten worden.

Als toezichthoudend bestuur kunnen wij ons het beste vinden in de wijze van verantwoord besturen zoals die is vormgegeven in de aanpak van Policy Governance.

Hoe wij werken: toezichthoudend bestuur

Het toezichthoudend bestuur heeft tot taak om namens de leden (shareholders) en met oog voor de gerechtvaardigde belangen van andere relevante belanghebbenden (stakeholders) er voor te zorgen dat, c.q. erop toe te zien dat CGMV een prestatie levert die aan hen kan worden verantwoord.

Die prestatie bestaat uit het realiseren van de aan de organisatie gestelde doelen, binnen aan de organisatie gestelde randvoorwaarden. Dit alles is geïnspireerd door en gefundeerd op de identiteit van CGMV.
Het toezichthoudend bestuur kiest daarbij voor een overwegend toezichthoudende rol, met dien verstande dat het, naast de zaken die aan zijn eigen bemoeienis zijn voorbehouden, de organisatie een welomschreven mandaat geeft en op de realisering en naleving van dat mandaat toeziet.

Download hier het bestuursstatuut.

 

Gezichten van het bestuur

Oetse Wijma

voorzitter

Leo Dijkema

bestuurslid

Klaas-Jelle Post

bestuurslid

Arjan Wilschut

bestuurslid

Lian Heijs

bestuurslid