Wat doet Horizon steunfonds CGMV?

Welkom bij Horizon steunfonds CGMV

Met het Horizon steunfonds CGMV willen we ondersteuning bieden bij uitdagingen rond werk en inkomen waarin CGMV, maar ook andere partijen, niet of nauwelijks kunnen voorzien. Binnen CGMV worden we soms geconfronteerd met schrijnende en soms ook onrechtvaardige situaties als het gaat om het hebben of verkrijgen van werk of het voorzien in levensonderhoud. Situaties waar we vanuit CGMV geen hulp kunnen bieden, maar waar we wel graag onze maatschappelijke verantwoordelijkheid voor willen nemen.  Met het Horizon steunfonds willen we hier handen en voeten aan geven. 

Missie
Onze missie is dan ook om hen die het gevoel hebben aan de zijlijn te staan en geen uitweg meer zien te ondersteunen en op weg te helpen om weer waardevol mee te kunnen doen in de maatschappij. Horizon steunfonds CGMV biedt perspectief aan jong en oud, met of zonder werk.

“We willen de ander tot een hand en een voet zijn” 
(1Kor .12)


Start of run je een project dat raakt aan onze missie? Dan vind je bij ons een luisterend oor en de mogelijkheid tot samenwerking en/of financiële ondersteuning. Andersom zoeken wij jouw support en betrokkenheid, want zonder inkomsten kunnen we geen projecten ondersteunen.