Projecten van Horizon steunfonds CGMV

Onze projecten 

Momenteel zijn we bezig met het opstarten van het Horizon steunfonds CGMV.  Op het moment dat er daadwerkelijk projecten gaan draaien zullen we daarvan verslag doen op deze pagina.  

Hieronder kun je alvast lezen over de eerder georganiseerde Jobless bijeenkomsten.  

Jobless

“Verschrikkelijk vond ik het, zo’n afwijzing. Ik, als hoopvolle werkzoekende, stuur vol goede moed voor de zoveelste keer een sollicitatie en dan krijg je zo’n harde afwijzing. Ben ik niet goed genoeg? Heb ik echt zo’n belabberde brief gestuurd?” 

Jongeren staan voor extra uitdagingen bij de start op de arbeidsmarkt. Hoewel de werkloosheid onder jongeren gedaald is, bedraagt deze, ondanks de economische groei nog steeds maar liefst 9 procent  in Nederland. Dit is bijna twee keer zo hoog als het landelijke gemiddelde. Jongeren willen graag aan het werk, maar door technische en maatschappelijke ontwikkelingen is dit voor een grote groep jongeren nog best lastig te realiseren. 

Ook is er met regelmaat sprake van een generatiekloof tussen jongeren en werkgevers. De jongere en de werkgever spreken niet altijd dezelfde taal en praten dan langs elkaar heen. Waar de jongere zich meer wil presenteren op basis van zijn competenties en persoonlijke eigenschappen, kijkt de werkgever vooral naar werkervaring en actuele kennis. Jongeren weten hierdoor niet altijd goed wat werkgevers zoeken en hoe ze zich moeten presenteren op de arbeidsmarkt. Gevolg is dat ze voor de zoveelste keer worden afgewezen. Dat heeft invloed op hun eigenwaarde, hun relatie met God en de mensen om hen heen. Aan het werk helpen kunnen we ze niet direct, ook al zouden we dat graag willen. Wél kan het Horizon steunfonds jongeren helpen bij hun zoektocht naar werk. Daarom ondersteunt het fonds de Jobless bijeenkomsten voor jongeren (18-28 jaar): Jobless – werk maken van werk.

Aan de slag

Bij binnenkomst kunnen de jongeren direct aan de slag, want er staan professionals klaar die:

  • cv’s checken;
  • een goede profielfoto voor LinkedIn en andere social media maken;
  • vragen met betrekking tot werk en inkomen beantwoorden.

Daarnaast zijn er diverse workshops:

  • Door de ogen van een recruiter 
  • Do’s & don’ts bij netwerken
  • De kracht van hoop