Wie is Horizon steunfonds CGMV?

Contactadres

Horizon steunfonds CGMV
Postbus 547
8000 AM ZWOLLE

Leden commissie Horizon steunfonds CGMV

Henk Buitenhuis commissielid Horizon steunfonds CGMVHenk Buitenhuis
Henk is een mensen-mens. Naast een langjarige ervaring in de bankwereld en sinds ruim 10 jaar zelfstandig ondernemer in de verzuim- en arbodienstverlening, is hij bestuurlijk actief in allerlei organisaties en netwerken, w.o. voorzitter van de stichting Vrienden van de Hezenberg en Fonds Horizon van  CGMV. ‘Samen met en voor de ander, dat werkt’!  

Bert Jaspers, lid Horizon Steunfonds CGMV commissie


Bert Jaspers
De ander tot groei laten komen. Daar krijg ik energie van. Dat is de reden waarom ik mij inzet om Horizon steunfonds CGMV te ontwikkelen en tot een succes te laten worden. Om begrippen als dienstbaarheid, rechtvaardigheid en hulp ook zichtbaar te maken.