Identiteit

 

CGMV, Gereformeerd Maatschappelijk Verbond, is een vakorganisatie voor christenen. Al 60 jaar biedt CGMV ondersteuning aan werknemers, werkgevers en zelfstandigen. Daar zijn we trots op! Al een heel aantal jaren zijn we er niet alleen meer voor broeders en zusters uit de gereformeerde kerken, maar vormen we een netwerk voor christenen. CGMV – een vakorganisatie voor elke christen die vragen heeft op het gebied van werk en inkomen. Voor elke christen die verbinding zoekt met andere christenen om samen na te denken over de plaats van werk in het leven en hoe daarmee om te gaan. Maar ook – een vakorganisatie die helpt met het zoeken naar oplossingen voor de problemen van een werknemer, rekening houdend met de werkgever, en andersom.

Samen

We zien dat in de samenleving de problematiek rondom werk en inkomen alleen maar toeneemt. Problemen die je niet zo makkelijk alleen kunt oplossen. CGMV biedt graag betrokken ondersteuning, vanuit het motto samen werken, samen groeien. Of je nu werknemer, werkgever of zzp’er bent, op elk moment in je loopbaan is het fijn om een goede relatie te hebben met een vakorganisatie die jou begrijpt en op dezelfde manier in het leven staat als jij: als volgeling van Jezus.

We leven in een maatschappij waarin individualisering, zelfverwerkelijking en vrijheid een belangrijk deel van ons leven bepaalt. We teren in op naastenliefde en gemeenschapszin en de prijs daarvan is toenemende eenzaamheid. Mensen hebben wel steeds meer behoefte aan verbinding en zingeving, maar vinden het lastig hier zelf goede invulling aan te geven. Als mensen zijn we echter geschapen om in relatie met God en met elkaar te leven. Als CGMV proberen we hier oog en oor voor te hebben en zoeken wij in vragen over werk en inkomen, loopbaan en opleiding, cao-onderhandelingen en arbeidsconflicten naar datgene wat mensen helpt om hun bestemming te vinden. Met onze kennis en expertise helpen we je om weldoordacht de keuzes te maken die bij jou passen. Als het nodig is staan we achter je en behartigen we je belangen. We willen er zijn voor de ander, zoals ook de barmhartige Samaritaan er was voor de ander.