Jaarverslag


CGMV wil graag transparant omgaan met de verantwoordelijkheden die zij als vereniging tegenover haar leden heeft. Daarom stellen we het jaarverslag graag beschikbaar aan iedereen die daar interesse in heeft.

Als je CGMV nog niet kent, vormt het meteen een mooie introductie op de activiteiten van de vereniging. Veel leesplezier! 

Download hier het jaarverslag over 2018
Download hier het jaarverslag over 2017
Download hier het jaarverslag over 2016
Download hier het jaarverslag over 2015 
Download hier het jaarverslag over 2014 
Download hier het jaarverslag over 2013

sitemap    disclaimer