Kosten lidmaatschap vakbond

Nieuwe leden betalen de eerste zes maanden € 1,- per maand voor een lidmaatschap van CGMV vakorganisatie. Om te bepalen wat daarna de vakbondscontributie is, kijken we naar je bruto maandinkomen.  Hieronder kun je bekijken welk contributietarief voor jou geldt:

Vakbondscontributie 2022

Bruto maandinkomenContributie per maand

tot € 1.003,-

 €  9,40

€ 1.003,- t/m € 1.389,-

 € 13,45

€ 1.390,-  t/m € 1.775,-

 € 14,35

€ 1.776,-  t/m € 2.624,-

 € 17,35

€ 2.625 t/m € 3.472,-

 € 19,10

Meer dan € 3.472,-

 € 22,55

  
Predikant € 19,10

Gepensioneerd

 € 12,15

Student of starter arbeidsmarkt zonder baan (tot 27 jaar)

€   1,10

Starter arbeidsmarkt in eerste baan (tot 27 jaar)

 €  4,30

Ondernemer/manager (lid van CGMV zakelijk)

 € 32,50

Zakelijk niet-actief

 € 19,90

Zzp'er

 € 15,85 

  

 

  • Wil je de contributie liever niet via automatische incasso betalen? Dat kan. Wel brengen we hiervoor per betaling verwerkingskosten in rekening. Deze administratiekosten worden ook verrekend als een automatische incasso onverhoopt niet geïnd kan worden.

  • Wil je een acceptgiro per post ontvangen? Dan rekenen wij hiervoor een toeslag van € 3,50 per keer.. 

Belastingvoordeel vakbondscontributie

In een aantal cao's is geregeld dat je een deel van je vakbondscontributie terug kunt krijgen. Je werkgever verrekent de contributie dan via jouw brutoloon. Lees hier meer over de regeling vakbondscontributie.

sitemap    disclaimer