Auteur: Jan Toering
Publicatiedatum: 17 maart 2020 00:00

Kabinet toont daadkracht met pakket maatregelen voor werkend Nederland

Bron: Rijksoverheid.nl - Noodpakket voor banen en economie

Het kabinet erkent de urgentie van de coronacrisis en toont daadkracht met de presentatie van een indrukwekkend pakket maatregelen die van belang zijn voor heel werkend Nederland. Het bevat twee soorten maatregelen die elkaar versterken: steunmaatregelen (doorbetaling salaris) en liquiditeitsmaatregelen (overbruggingskredieten, uitstel van belasting). 
Met dit pakket aan steunmaatregelen kan er volgens CGMV op termijn werk en inkomen worden behouden. Positief is dat zowel werkgevers, zzp’ers als werknemers hiermee gediend zijn. 

Natuurlijk zal het even tijd kosten om het pakket regelingen uit te voeren, maar het kabinet wekt vertrouwen met een forse aanpak en de toezegging dat het de gepresenteerde regelingen snel uitvoerbaar wil maken. Een belangrijke toezegging is dat er geen beperkend plafond aan deze toezeggingen is en dat alle inspanningen zullen worden getroost om datgene te doen wat nodig is voor ons land. Niettemin zullen er gevallen zijn waar deze regelingen niet in voorzien. Daarom moeten we alert zijn en nijpende situaties signaleren. CGMV pleit al lange tijd voor een vangnet voor iedereen en wil graag signalen inventariseren en meenemen in de lobby die wij hebben via PZO en VNO-NCW. Reageren? Schroom niet en neem contact met ons op via info@cgmv.nl of 038 - 425 4379.

Een overzicht van het pakket maatregelen:

  • Een noodloket biedt ondernemers direct een tegemoetkoming van € 4000,-. Er komt een compensatieregeling voor de direct hard getroffen bedrijven, zoals de horeca. Voorwaarden hiervoor volgen.
  • Een verruiming van de Borgstellingsregeling MKB. Zzp’ers vallen hier ook onder. Opnemen met de eigen bank.
  • Verruiming van de Garantie Ondernemersfinanciering (GO-regeling) wordt verruimd). De ondernemer kan hiervoor terecht bij zijn bank.
  • Kleinere bedrijven via Qcredits (sociale kredietverstrekker) krijgen uitstel van aflossingsverplichting en korting op de rente van de uitstaande lening.
  • Regeling voor werktijdverkorting wordt vervangen door Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid. Maximaal 90 procent van de loonkosten wordt vergoed in plaats van 75 procent. Vervanging door een Noodfonds is noodzakelijk om de toegang tot deze regeling te versnellen. Nu al zijn er 78.000 aanvragen.
  • Zzp’ers vormen de frontlinie ingeval van zwaar weer op de arbeidsmarkt. Zij kunnen via een versnelde procedure aanvullend inkomen aanvragen bij de gemeente. Geen vermogens of partnertoets en geen levensvatbaarheidsonderzoek en er hoeft achteraf niet terug te worden betaald. Een voorschot is mogelijk. Afhandeling binnen 4 weken in plaats van de huidige 13 weken.
  • De sector gezondheidszorg wordt hoe dan ook in staat gesteld om het werk te blijven doen. Er is direct geld beschikbaar voor de nodige uitgaven (materiaal en omscholing).
  • Ondernemers krijgen de komende 3 maanden uitstel om belasting te betalen. De invorderingsrente gaat omlaag van 4 procent naar vrijwel 0 procent. Eventuele verzuimboetes hoeven niet te worden betaald. Er kan verlaging van de voorlopige heffing worden aangevraagd. Dit geldt voor alle bedrijven en heeft betrekking op inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. 

Beeld: www.rijksoverheid.nl

Onze nieuwsberichten in je mailbox ontvangen? Dat kan! Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief. Klik hier.

sitemap    disclaimer