Auteur: Jan Toering
Publicatiedatum: 8 april 2020 08:00

CGMV 'liveblog' voor werkgevers en zzp'ers

Door de coronacrisis raken bedrijven en ondernemingen in de gevarenzone en worden banen onzeker. Met dit 'liveblog' ondersteunen wij werkgevers, zelfstandigen en zzp’ers op het gebied van arbeid en inkomen.

Actuele informatie
Op de website van het RIVM en de website van de Rijksoverheid staat de meest actuele informatie. Er is ook informatie specifiek voor werknemers, werkgevers en ondernemers beschikbaar. Specifiek voor MKB’ers wordt op de website van MKB Nederland informatie verstrekt. Daarnaast kunnen ondernemers met vragen contact opnemen met MKB Nederland via 0800-2117.

09 juli 2020 - Het vertrouwen in het voortbestaan bij de huidige economische situatie is in juni in nagenoeg alle sectoren van het niet-financiële bedrijfsleven toegenomen. In de meeste sectoren dacht meer dan de helft van de bedrijven in juni minstens nog een jaar te bestaan. In mei was dit nog alleen in de onroerend goed sector, de detailhandel en de informatie en communicatie het geval. Dit meldt het CBS op basis van onderzoek.

06 juli 2020 - We zien nu vooral corona-uitbraken bij bedrijven waar werknemers dicht bij elkaar werken: de vleesindustrie, mijnen, visverwerking enzovoorts. Hoe kun je het werk in verband met corona veilig laten verlopen? Wat moet je precies regelen en hoe pak je dat als werkgever aan? In de SER-nieuwsbrief het verhaal van Jac Pieters, eigenaar van een garage.

06 juli 2020 – Met ingang van vandaag kunnen bedrijven bij het UWV een aanvraag voor de NOW2-regeling indienen. De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid is bedoeld voor bedrijven die door de coronacrisis meer dan 20 procent van hun omzet zijn kwijtgeraakt. Ze krijgen tot 90 procent van het loon vergoed. De regeling geldt voor de periode juni tot en met september 2020.

22 juni 2020 - Veel brancheorganisaties hebben de RIVM-richtlijnen vertaald naar de dagelijkse praktijk van hun sector in concrete plannen voor op de werkvloer, ook wel protocollen. Een protocol gaat over veilig werken binnen een bedrijf of organisatie. Er staan afspraken in over onder meer afstand houden, hygiëne, beschermingsmiddelen en druk op de publieke ruimte. Kijk op de site van Rijksoverheid welk protocol er is voor jouw branche.

16 juni 2020 – Als na de zomer schoolverlaters de arbeidsmarkt bestormen, kan het probleem van jeugdwerkloosheid urgent worden. Dus moet je volgens dr. Sonja Bekker, universitair hoofddocent aan Tilburg University, snel handelen. “Een lage jeugdwerkloosheid is van groot economisch en sociaal belang”, schrijft ze in een opinieartikel in het RD. “Leer van vorige crisis bij bestrijding jeugdwerkloosheid.”

15 juni 2020 – Ondanks de waarschuwing van minister van SZW Koolmees dat fraude hard wordt aangepakt, heeft de overheid in twee maanden tijd 145 meldingen gekregen van misbruik van overheidssteun via de regelingen die tijdens de coronacrisis zijn ingesteld: TOZO, NOW en TOGS. Dat bevestigt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid na berichtgeving in het AD, zo meldt de NOS.

11 juni 2020 – Het lijkt onvermijdelijk dat de coronacrisis leidt tot structurele veranderingen in de economie. Digitalisering, videovergaderen en thuiswerken krijgen een enorme impuls. Waarschijnlijk zal er in de toekomst minder gereisd worden, waardoor de trendgroei in het luchtverkeer gebroken of naar beneden gebogen wordt. Vandaar de vraag: Moet KLM gered worden? Lees hier meer over deze cruciale vraag.

08 juni 2020 - De Nederlandse economie krimpt dit jaar met 6,4 procent. Dit is de verwachting die De Nederlandsche Bank (DNB) heeft uitgesproken in haar halfjaarlijkse raming. Een “historisch dieptepunt”, zei DNB-directielid Olaf Sleijpen tijdens een persconferentie. De economische klap door de coronacrisis is „bijna twee keer zo zwaar als die van de kredietcrisis.” DNB verwacht dat halverwege 2020 „langzaam maar gestaag” herstel intreedt.

05 juni 2020 - Door voor werk en onderwijs te kiezen voor gedeeltelijk thuisblijven en beperkt op pad te gaan, kan de druk op het  OV de komende tijd beheersbaar blijven. Burgers en bedrijven ervaren dan minder negatieve gevolgen van het volledig thuisblijven. Stimuleren van de fiets door bijvoorbeeld het (tijdelijk) creëren van extra fietspaden kan het gebruik van bus, metro en tram verminderen. Dat adviseren het PBL, CPB en SCP aan het kabinet.

20 mei 2020 - Het aantal gewerkte uren is met 13 procent sterk afgenomen, aldus het CPB. De beperkte daling in de werkzame beroepsbevolking (personen) komt mede door de speciale beleidsmaatregelen zoals de NOW en de TOZO. Deze daling van het aantal gewerkte uren vindt vooral plaats in de horeca, detailhandel, transport- en cultuursector; onder zelfstandigen en vrouwen. Vandaag presenteert het kabinet naar verwachting een nieuw steunpakket.

18 mei 2020 – Jan Toering, relatiemanager van CGMV zakelijk, is betrokken bij broedplaatsplatforms in Amersfoort en Arnhem. In de toekomst worden er soortgelijke platforms geïntroduceerd in Groningen, Zwolle en Apeldoorn. Dergelijke broedplaatsen zijn online/offline bijeenkomsten waar inwoners, (sociaal) ondernemers, gemeenteraadsleden, wethouders en ambtenaren elkaar ontmoeten en samen kunnen broeden op ideeën.

15 mei 2020 - Sinds half maart werkt en leert een groot deel van Nederland zoveel mogelijk vanuit huis. Jammer genoeg zijn de keukenstoel of het bureau op zolder vaak niet van dezelfde kwaliteit als de kantoorwerkplek. Hoe blijf je in deze situatie psychisch en lichamelijk gezond? Om werkgevers en werknemers bij deze vraag te ondersteunen, heeft het Arboportaal een speciale website gelanceerd: het Platform Fit en Vitaal thuiswerken.

12 mei 2020 - Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schrapt de ontslagboete uit het tweede steunpakket voor bedrijven die gedupeerd worden door de coronacrisis. Hij hoopt met die maatregel juist werkgelegenheid te behouden. De FNV is boos. Maar Koolmees argumenteert: “Als bedrijven die steun krijgen niemand mogen ontslaan dan gaan zij alsnog failliet, en dan raken we van de regen in de drup.” Wordt vervolgd dus.

11 mei 2020 - Veel niet-financiële bedrijven vrezen voor hun voortbestaan als de coronacrisis lang aanhoudt. Mocht de coronacrisis langer dan twaalf maanden duren dan verwacht 60 procent dat het doek voor hun bedrijf valt in de huidige vorm. Ruim 22 procent van de kleinere bedrijven (5 tot 20 werkzame personen) verwacht de crisis niet te overleven in de huidige vorm als deze langer dan twee maanden duurt, meldt het CBS in een rapportage.

07 mei 2020 - “Fijn dat veel mensen, onder wie ondernemers, weer aan het werk kunnen - natuurlijk degenen in de contactberoepen. Veel mensen smachten ernaar om weer naar de kapper te gaan.” CGMV-directeur Van Eerde noemt de stapsgewijze aanpak om de coronamaatregelen af te bouwen heel verstandig, evenals het zorgvuldig monitoren van dit proces. “We proberen te voorkomen dat het coronavirus weer om zich heen gaat grijpen.”

30 april 2020 - Zes nieuwe belastingmaatregelen moeten ondernemers en zzp’ers extra ondersteunen, naast de eerder getroffen maatregelen. Zo kunnen ondernemers die te maken krijgen met een omzetdaling tijdelijk van een lager loon uitgaan. Bedrijven die vennootschaps-belastingplichtig zijn, kunnen verliezen van dit jaar alvast eerder ‘verrekenen’ met de winst over 2019, waardoor meer geld bij de bedrijven blijft. Klik hier voor meer informatie.

28 april 2020 - Er heerst nogal wat verwarring over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO). Is de TOZO een subsidie, een lening, een cadeautje, ja wat is die TOZO nu precies? Sommige ondernemers voelen zich dubbel gedupeerd. Er wordt geen partnertoets gedaan bij de TOZO, maar die wordt wél eenmalig uitgekeerd per huishouden. Is dat oneerlijk? Drie deskundigen reageren in De Volkskrant.

23 april 2020 - Om de werkgelegenheid te beschermen wijzigt minister Koolmees (SZW) de concernbepaling in de tijdelijke loontegemoetkomingsregeling NOW. Bedrijven die onderdeel zijn van een breder concern kunnen toch aanspraak maken op de loonkostenregeling, ook als het omzetverlies bij het moederbedrijf als geheel niet groot genoeg is. Voorwaarde is wel dat het concern over 2020 geen bonussen of dividend uitkeert.

22 april 2020 - Juist door de economie weer snel op gang te brengen creëren we mogelijkheden, stelt econoom en hoogleraar arbeidsverhoudingen Paul de Beer. In plaats van miljarden in het bedrijfsleven te pompen zouden we deze middelen kunnen inzetten om ouderen zo veel mogelijk bescherming te bieden. Zo zouden bijvoorbeeld de bezorgdiensten van supermarkten zich geheel op de levering aan ouderen moeten richten. Lees hier meer.

21 april 2020 - Hoe richt je een organisatie zo in dat medewerkers worden uitgedaagd om meer te leren en innoveren? Hoe verdeel je bijvoorbeeld taken zodat leren en innoveren gemakkelijk worden opgepakt? Daarover gaat het TNO-rapport “Lerende en innovatieve organisaties”. Het rapport gaat in op een organisatiemodel dat werkgevers en werknemers helpt hun organisatie meer lerend en innovatief te maken.

20 april 2020 - Circa een derde van de flexwerkers in Nederland tussen de 20 en 45 jaar is financieel kwetsbaar. Dat concluderen economen van de Rabobank in een rapport. Ze wijzen onder meer op het geld dat zij in doorsnee op de bankrekeningen hebben staan. Veel Nederlanders in de flexibele schil hebben niet of nauwelijks spaargeld: zo’n 35 procent van de flexwerkers tussen de 20 tot 45 jaar heeft minder dan 2500 euro.

17 april 2020 - Het gebeurt dat verkouden en koortsige werknemers zwichten voor de druk van de werkgever en - in strijd met de RIVM-voorschriften - toch gaan werken. Werkgevers doen er wijs aan op dit punt niet per se het onderste uit de kan te willen halen, zegt Martin van Eerde, directeur van CGMV in een interview met de christelijke familiezender Family7. Klik hier voor het artikel op onze website.

16 april 2020 - Het coronavirus heeft grote impact op burgers en bedrijven. Het is te vroeg om nu de effecten ervan op de Nederlandse economie te analyseren. Wel is evident dat diverse sectoren hard geraakt worden. Zo houdt Rotterdamse haven rekening met een krimp van 20 procent. Het CBS geeft een overzicht van de economische terugval.

15 april 2020 - Studenten bekostigen hun studie steeds vaker met eigen geld in combinatie met een lening bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Velen hebben een (bij)baan naast hun studie. De studentenbond LSVB luidt de noodklok over financiële problemen bij studenten. Maar het ministerie van Onderwijs kiest er vooralsnog niet voor studenten tegemoet te komen. Minister Van Engelshoven: “Studenten kunnen gebruikmaken van de leenmogelijkheden. Als zij nog niet maximaal lenen, kunnen zij hun lening verhogen.”

14 april 2020 - Sinds de uitbraak van het coronavirus is er in sommige sectoren geen werk meer. Er zijn ook bedrijven die juist nu staan te springen om extra krachten. Niet alleen in de zorg, maar ook in bijvoorbeeld de ICT en beveiliging zijn meer handen dan ooit nodig. Verder dringt de Tweede Kamer aan op een vangnet voor flexwerkers die hun baan kwijtraken. Maar minister Koolmees (SZW) gaf aan dat inkomenssteun aan flexwerkers moeilijk is, maar dat hij zijn uiterste best doet. 

08 april 2020 – De afgelopen tijd is ook het onderwijs in Nederland geconfronteerd met de gevolgen van de coronacrisis. Er komt ongelooflijk veel op de scholen af. De katholieke en christelijke onderwijskoepel Verus geeft op start.verus.nl dagopeningen voor ouders en leerlingen. Voor 9 april staat er het primair en het voortgezet onderwijs een landelijke paasviering online. Lees hier de brief van Gineke Drost aan haar leerlingen.

07 april 2020 - Het zelfstandigenplatform PZO heeft samen met CGMV een peiling gehouden onder zijn leden en aangesloten organisaties. Een van de uitkomsten is dat een meerderheid aangeeft op voorlopig op eigen kracht verder te kunnen. Lees hier het volledige verslag.


06 april 2020 - Het is goed om aandacht te geven aan de noodvoorziening TOZO (Tijdelijke overbruggingsregeling ondernemers). De TOZO is bedoeld om zelfstandig ondernemers die in de knel zijn gekomen door de coronacrisis, een sociaal minimuminkomen te garanderen. De regeling staat gereed en is bij de meeste gemeenten al aan te vragen. Raadpleeg hier voor meer informatie over de TOZO en klik hier om de TOZO-check te doen.

 03 april 2020 - Door de maatregelen die het kabinet heeft genomen om het coronavirus te bestrijden, kun je als ondernemer in de problemen komen. In samenwerking met verschillende organisaties heeft de Kamer van Koophandel een speciaal coronaloket geopend. Hier kun je terecht met vragen over de impact van het coronavirus op jouw bedrijf. Bereikbaar op werkdagen tussen 8:30-17:00 uur op 0800-2117. 

02 april 2020 - Het merendeel van de ondernemers in consumentgerichte branches gaf in maart aan een verslechtering van het economisch klimaat te verwachten in de komende drie maanden. De horeca, reisbranche en detailhandel waren voor het eerst sinds december 2014 alle drie negatief over het economisch klimaat. Lees hier meer over de nieuwe cijfers van het CBS uit de Conjunctuurenquête Nederland.

02 april 2020 - Het merendeel van de ondernemers in consumentgerichte branches gaf in maart aan een verslechtering van het economisch klimaat te verwachten in de komende drie maanden. De horeca, reisbranche en detailhandel waren voor het eerst sinds december 2014 alle drie negatief over het economisch klimaat. Lees hier meer over de nieuwe cijfers van het CBS uit de Conjunctuurenquête Nederland.

01 april 2020 - Scholen, kinderdagverblijven en eet- en drinkgelegenheden blijven nog minstens tot en met dinsdag 28 april dicht. Het kabinet verlengt de sluiting, die aanvankelijk tot 6 april zou duren. Ook de andere maatregelen tegen het coronavirus die tot 6 april zouden gelden, blijven nog zeker ruim drie weken langer van kracht. Dit maakte premier Rutte dinsdagavond bekend.

31 maart 2020 – De overheid kondigt een uitzonderlijke loonsteunmaatregel af voor bedrijven die te maken hebben met een omzetverlies van meer dan 20 procent. Op 6 april kunnen bedrijven die door de coronacrisis zijn getroffen aankloppen bij speciale loketten bij het UWV om een tegemoetkoming in de loonkosten aan te vragen. De maatregel is bedoeld om de werkgelegenheid te behouden en de economie zoveel als mogelijk is door te laten draaien. CGMV vindt de maatregel "ruimhartig en duidelijk." Klik hier voor het nieuwsartikel.

30 maart 2020 - Non-food retailers hebben toch recht op de TOGS-regeling (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren). Dat meldde de Rijksoverheid afgelopen zaterdagavond. Dat betekent dat deze winkeliers alsnog aanspraak kunnen maken op een eenmalige tegemoetkoming van 4000 euro die gedeeltelijk compenseert voor verloren omzet ten tijde van de coronacrisis, en kan worden ingezet om onder meer vaste lasten te betalen.

27 maart 2020 - Nu we massaal thuiswerken door het coronavirus, zijn conferencecalls aan de orde van de (werk)dag. Doordat velen genoodzaakt zijn om thuis te werken, is het lastig om met elkaar in contact te blijven en medewerkers niet uit het oog te verliezen. Hoe garandeer je het welzijn en de betrokkenheid van je medewerkers, wanneer ze niet op kantoor zijn? Klik hier voor het nieuwsartikel.

26 maart update – CGMV maakt zich zorgen over de Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) en de dekking daarvan voor uitzendkrachten en flexwerkers. We hebben dit onder de aandacht gebracht bij de ChristenUnie in Den Haag. Klik hier voor het volledige artikel of reageer via ons contactformulier als je vragen hebt of hiermee te maken hebt.

26 maart update - Alle partijen in de Tweede Kamer steunen het noodpakket van het kabinet waarmee geprobeerd wordt de economische schade als gevolg van de coronacrisis zoveel mogelijk te beperken. Minister Wopke Hoekstra (Financiën) gaf woensdag “een winstwaarschuwing” in de Tweede Kamer over de steunmaatregelen voor de economie. 

26 maart 2020 – Na de aanscherping van de coronamaatregelen, maandag 23 maart, gaf het RIVM bij monde van Jaap van Dissel gisteren, 25 maart, een briefing in de Tweede Kamer. Van Dissel benadrukte dat het onverminderd van belang blijft de hygiënevoorschriften in acht te nemen: vaker handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog; gebruik papieren zakdoekjes, schud geen handen. Blijf zoveel mogelijk thuis en houd 1,5 meter afstand. Dit alles om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Klik hier voor de de briefing.

24 maart 2020 - Hoe informeer je je medewerkers over de Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud? In verband met de coronacrisis stelt de Rijksoverheid een noodfonds in voor ondernemers. Wie een beroep wil doen op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW), kan deze tekst gebruiken om medewerkers te informeren. Deze voorbeeldbrief is juridisch gecheckt.

23 maart 2020 - Coulance bij het betalen van pensioenpremies voor bedrijven die getroffen worden door de coronacrisis. Pensioenuitvoerders gaan ondernemers die door de coronacrisis in problemen komen zoveel mogelijk tegemoet komen als deze problemen ervaren bij het betalen van de pensioenpremies. Dat hebben de Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars afgesproken. Klik hier voor meer informatie.

23 maart 2020 - Vakantiegeld later uitbetalen? We houden je graag op de hoogte over de laatste ontwikkelingen. Veel bedrijven hebben het financieel hard te halen met de aanhoudende coronacrisis. Om die reden kijken sommige bedrijven of ze het uitbetalen van vakantiegeld en winstuitkeringen zouden kunnen uitstellen. Klik hier voor meer nieuws daarover.

19 maart 2020 - De regeling Werktijdverkorting (WTV) is stopgezet als ‘coronamaatregel’. Welke maatregel komt daarvoor in de plaats? Het kabinet introduceert de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Momenteel wordt overleg gevoerd met UWV over de uitvoering van deze regeling. De hoofdlijnen van deze regeling zijn al bekend en staan hier.

18 maart 2020 - Volgens CGMV erkent het kabinet de urgentie van de coronacrisis en toont het daadkracht met de presentatie van een indrukwekkend pakket maatregelen die van belang zijn voor heel werkend Nederland. Het bevat twee soorten maatregelen die elkaar versterken: steunmaatregelen (doorbetaling salaris) en liquiditeitsmaatregelen (overbruggingskredieten, uitstel van belasting). Met dit pakket aan steunmaatregelen kan er volgens ons op termijn werk en inkomen worden behouden. Positief is dat zowel werkgevers, zzp’ers als werknemers hiermee gediend zijn. Klik hier voor onze reactie.

Op de site van de Rijksoverheid staat ook een duidelijke infographic waarop alle maatregelen in het kort staan uitgelegd.

16 maart 2020 - De overheid heeft de regels gisteren aangescherpt.
Daarom hebben we een overzicht voor je gemaakt waar je de meest actuele informatie kan vinden.


13 maart 2020 - Het kabinet adviseert om waar mogelijk vanuit huis te werken, thuis te blijven bij klachten als koorts en keelpijn en grote groepen te vermijden en sociaal contact te beperken. Door deze maatregelen kan het zomaar zijn dat je nu of straks geen opdrachten meer hebt en thuis komt te zitten. Waar kun je als zzp'er terecht voor informatie en vragen?

 • Coronaloket
  De Kamer van Koophandel heeft een speciaal Coronaloket geopend. Hier kun je terecht met al je vragen over de impact van het coronavirus op jouw bedrijf. Bijvoorbeeld over financiering of regelingen. Zij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 8.30-17 uur op 0800-2117.
 • Het Besluit Bijstand zelfstandigen (BBZ)
  Het BBZ is een regeling bij de gemeente voor zzp'ers met een levensvatbare zaak die tijdelijk in economisch zwaar weer terecht zijn gekomen. Meer weten over het BBZ in jouw gemeente? Neem contact met de gemeente. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten attendeert gemeenten nogmaals op deze regeling. Als de situatie er nijpend is, zijn er mogelijkheden om over te gaan tot een voorschotverstrekking. Er zitten voorwaarden aan deze regeling, maar het kabinet bekijkt of ze de toepassing van deze regeling kan versoepelen. Uiterlijk woensdagmorgen wordt verwacht dat het kabinet met meer ondersteunende maatregelen komt.
 • De Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)
  Als je een lening wilt afsluiten bij de bank, maar niet genoeg onderpand hebt om zekerheid te bieden, kun je gebruik maken van de BMKB. De overheid staat dan voor een deel garant voor jou met de Borgstelling MKB Kredieten (BMKB). De BMKB is bestemd voor het mkb tot 250 werknemers. Ook zzp’ers worden tot het mkb gerekend. De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft hierover al een akkoord bereikt met de banken en 300 miljoen euro vrijgemaakt. Wil je hier gebruik van maken? Neem contact op met jouw bank.
 • Vraag een krediet aan
  Heb je tijdelijk wat extra kapitaal nodig om een periode te overbruggen, dan kun je ervoor kiezen een flexibel krediet aan te vragen. Qredits kan je hierbij helpen.
 • MKBDoorgaan
  MKBDoorgaan.nl is een landelijk werkende, onafhankelijke, not-for-profit stichting die vroegsignalering van (financiële) problemen organiseert en hulp biedt aan MKB-ondernemers en zzp’ers met een in de kern levensvatbaar bedrijf, maar die hulp nodig hebben om hun bedrijf gezond te houden.
 • Uitstel van betaling van belastingen
  Eén van de maatregelen van het kabinet is dat er uitstel van betaling van belastingen kan worden verleend als je bedrijf in financiële problemen als gevolg van het coronavirus is gekomen. Dit kunt u aanvragen voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, btw en de loonheffingen. Hiervoor moet je een schriftelijke motivatie sturen  naar de Belastingdienst, met vermelding dat je onderneming in de problemen is geraakt door de coronacrisis.
 • Krediet leveranciers en klanten
  Als jouw geldstroom op droogt, kun je je klanten vragen om eerder te betalen. Niet elke organisatie wordt even hard getroffen door het coronavirus. Hetzelfde geldt voor jouw leveranciers: vraag of je de betalingstermijn kunt verlengen of de betaling kunt spreiden. Een leverancier heeft er niets aan als jouw bedrijf om valt. 

Last but not least! CGMV wil graag weten waar de leden tegenaan lopen. Laat het ons vooral weten en stuur een bericht naar info@cgmv.nl. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat problemen direct in kaart worden gebracht en lobbyen wij voor oplossingen.Onze nieuwsberichten in je mailbox ontvangen? Dat kan! Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief. Klik hier.

sitemap    disclaimer