Auteur: Marie Verheij - van Beijnum
Publicatiedatum: 16 maart 2020 07:00

CGMV 'liveblog' voor werknemers

De coronacrisis beheerst de werkvloer. Wat moet je als werknemer weten? Door middel van dit 'liveblog' willen we je zoveel mogelijk adviseren en ondersteunen. Wij helpen je graag, ook in deze onzekere tijden. Bekijk hiervoor ook ons overzicht met veelgestelde vragen 

1 juli 2020 - Vanaf vandaag gelden er nieuwe versoepelingen in de Nederlandse aanpak en maatregelen tegen het coronavirus. Het grootste onderscheid is dat er nu maatregelen voor binnen en voor buiten zijn. Ondanks de nieuwe versoepelingen is het cruciaal dat we de basisregels blijven volgen. Zo blijft 1,5 meter afstand de norm. Ga naar site van de Rijksoverheid om te zien welke maatregelen er op dit moment van kracht zijn.

30 juni 2020 - De coronacrisis raakt de arbeidsmarkt in ongekende mate. NS maakte gisteren bekend dat tot 2025 ongeveer 2300 van de huidige 20.000 banen verdwijnen als gevolg van de coronacrisis. Volgens NS kunnen gedwongen ontslagen worden voorkomen, mensen met een vast contract blijven in principe in dienst. Werknemers zullen soms wel van functie moeten veranderen. NS heeft “verkennende gesprekken” gevoerd met de vakbonden en de or. 

25 juni 2020 - De rijksoverheid heeft vandaag bekend gemaakt dat zorgmedewerkers die in hun werk (in)direct de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus hebben ondervonden  een bonus krijgen van 1000 euro netto. Deze bonus is bedoeld als waardering en dankbaarheid voor hun inzet. De uitwerking is nog niet bekend, dit wordt in de zomer verder uitgewerkt. Het loket om de bonus aan te vragen gaat waarschijnlijk uiterlijk 1 oktober open.

24 juni 2020 - Op de site van het RIVM staat een hitteplan: Waar moet je opletten bij deze temperaturen? Ook op je werk moet je hier opletten. Drink voldoende, neem vaker een pauze, stel zwaar werk uit tot na de hittegolf en ga eens na of een tropenrooster mogelijk is. Zorg verder voor een koelere werkomgeving door (waar mogelijke) de verlichting uit te laten en geen direct zonlicht door de ramen te laten schijnen.

23 juni 2020 - Volgens de winkeliers vinden steeds meer klanten het lastig om voldoende afstand te houden. Om het winkelpersoneel tegen felle discussies en agressie te beschermen roept Detailhandel Nederland de consumenten op om de coronaregels te respecteren. Om zo met elkaar veilig en met een prettig gevoel te kunnen winkelen.


22 juni 2020 - Vanaf vandaag is er voor werknemers met een flexibel contract die als gevolg van de coronacrisis weinig tot geen inkomsten hebben en die geen uitkering kunnen krijgen een nieuwe (tijdelijke) regeling: de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA). De regeling bestaat uit een eenmalige tegemoetkoming voor de periode maart, april en mei 2020 en kan worden aangevraagd bij het UWV.

17 juni 2020 – “Leeftijd speelt de grootste rol in het wel of niet worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek”, zegt Diana Magielsen in Trouw. Zij is operationeel directeur van uitzendbureau Unique, dat 1130 Nederlanders ondervraagde over discriminatie op basis van persoonsgegevens in een cv of sollicitatiebrief. “Daarna worden de woonplaats en een buitenlands klinkende naam genoemd als redenen om iemand niet uit te nodigen.”

16 juni 2020 - Om zichtbaar te maken hoe sommigen in de agrarische sector geraakt worden door de coronacrisis, komen op deze video een kalverboer, een akkerbouwer en een tomatenteler aan het woord. In het Kamerdebat over LNV bracht kamerlid Roelof Bisschop (SGP) hun pijnpunten naar voren.

15 juni 2020 – Het is belangrijk om aan je “duurzame inzetbaarheid” te werken, zeker in deze tijd van corona, omdat zich veranderingen op de arbeidsmarkt voltrekken. De baan die je nu hebt, wordt morgen misschien opgeheven. Volg dus een opleiding of training, online, via
e-learning. Het grote voordeel van e-learning is dat je zelf je eigen tempo kunt bepalen. Wil je weten wat bij je past? Vraag dan een Loopbaanwijzergesprek aan bij CGMV.

15 juni 2020 – De partner van een overleden werknemer krijgt in de toekomst keuzemogelijkheden in het nabestaandenpensioen. De partner kan bij het pensioenfonds van zijn levensgezel kiezen voor een levenslange uitkering of een paar jaar het jaarsalaris van de overleden partner. Nu krijgt de achterblijvende partner vaak een karige of geen uitkering. Meer over dit aspect van het nieuwe pensioenakkoord in De Volkskrant.

11 juni 2020 - Het UWV zet in op intensieve begeleiding van uitkeringsgerechtigden naar werk. Mensen die net zijn ontslagen of door een reorganisatie hun baan verliezen, kloppen bij het UWV aan voor een WW-uitkering. Het UWV probeert hen te helpen snel weer een baan te vinden. Dat doen ze bijvoorbeeld door speeddates met uitzendbureaus te organiseren, sollicitatietrainingen, of gewoon via een gesprek. Trouw vraagt zich af of dat helpt.

08 juni 2020 - De stikstofuitstoot moet in 2030 zijn gehalveerd ten opzichte van 2019 en tegelijkertijd moet er worden geïnvesteerd in natuurherstel, stelt Johan Remkes in zijn eindrapport met advies aan het kabinet voor de oplossing van de stikstofproblemen. Remkes waarschuwde dat er onterecht wordt gedacht dat het stikstofprobleem zich vanzelf oplost vanwege de coronacrisis. “Het stikstofprobleem is er nog steeds en is alleen maar urgenter geworden.”

05 juni 2020 – Terwijl het aantal coronabesmettingen in slachterijen over de hele wereld opzien baart, wordt personeel lang niet overal getest. De landelijke GGD laat weten niet alle slachthuizen te bezoeken. Minister Schouten van LNV, vakbonden én de branche zelf hadden daar wel om gevraagd, lees hier meer. Coronagevaar dreigt overal waar mensen dicht op elkaar werken en samen rijden naar het werk.

27 mei 2020 - Nog maar 6,6 procent van werknemers in loondienst en 4,5 procent van de 45-plussers is op dit moment actief op zoek naar een baan. De totale arbeidsmarktactiviteit (zij die actief op zoek zijn naar een baan) van de Nederlandse beroepsbevolking ligt nu op 10,8 procent, meldt Intelligence Group vandaag. Het aanbod dat toenam sinds het begin van de crisis kwam vooral van studenten, bijbaners en jongeren onder de 30.

20 mei 2020 – De coronacrisis hakt erin op de arbeidsmarkt. Het aantal WW-uitkeringen verdubbelde in april ten opzichte van maart, meldt het UWV vandaag. Het aantal mensen met betaald werk daalde in april met 160.000 naar 8,9 miljoen, signaleerde eerder het CBS. Dat is de grootste terugval in een maand tijd sinds 2003, toen het cijfer voor het eerst per maand werd gemeten. Bij jongeren (tot 25 jaar) was de daling met meer dan 100.000 het grootst. 

18 mei 2020 – Werkgevers doen er goed aan extra alert te zijn op overbelasting van hun werknemers. Vooral ouders van schoolgaande kinderen die er taken bij krijgen, moeten ontzien worden. Ze moeten een nieuwe balans zien te bereiken. Een andere groep heeft het rustiger, kan langer slapen en rustiger werken. Voor iedereen is het belangrijk om time-outs te pakken en regelmatig naar buiten te gaan.  Meer tips? Bel 038-4254379 of lees hier meer. 

15 mei 2020 - Natuurlijk wil je werken in een veilige (digitale) omgeving, waar iedereen elkaar waardeert en respecteert. Helaas komt het tegenovergestelde ook voor: (seksuele) intimidatie, pesten, discriminatie. Ook digitaal. Dat veroorzaakt vaak stress, wat weer kan leiden tot psychische en fysieke klachten bij de werknemers. Klik hier voor meer informatie over dit onderwerp. Wil je even met iemand praten?  We zijn bereikbaar via 038-4254379.

13 mei 2020 - Veel mensen denken in deze periode na over hun loopbaan. Kan ik straks nog hetzelfde werk doen als voor de coronacrisis? En wil ik dat eigenlijk wel? Hoe pak ik het aan als er dingen moeten veranderen? De bekende schrijver, spreker en gedragswetenschapper Ben Tiggelaar – expert in leiderschap en verandering - komt met vijf praktische adviezen in zijn column.

12 mei 2020 - Vandaag is het de “Internationale dag van de verpleging”. Over de hele wereld is er op deze dag - de verjaardag van Florence Nightingale 200 jaar geleden - bijzondere aandacht voor de bijdrage van verpleegkundigen en verzorgenden aan de gezondheidszorg. Nu de corona rondwaart is het meer dan ooit duidelijk geworden dat de samenleving niet zonder de bevlogenheid en passie van alle zorgmedewerkers kan. 

11 mei 2020 - Sommige thuiswerkers verlangen weer sterk naar contact met de collega’s, anderen zijn blij dat ze thuis kunnen werken. Het scheelt reistijd, er is minder afleiding en er is altijd lekkere koffie. Ongeveer een derde van de werk¬nemers die nu thuis werkt, geeft aan dat ook na de coronacrisis te willen blijven doen. Als de werkgever dat niet ziet zitten, heeft de werknemer pech, schrijft Ingrid Weel in Trouw.

07 mei 2020 – De coronamaatregelen worden stap voor stap afgebouwd. Premier Rutte en minister De Jonge gaven dat gisteren, 6 mei, aan in het ‘spoorboekje’ van de Rijksoverheid om de bestrijding van het coronavirus terug te dringen. Kappers, pedicures en andere werkenden in de contactberoepen kunnen met inachtneming van de regels vanaf 11 mei hun werk weer oppakken. Een belangrijke stelregel voor iedereen: vermijd drukte.

30 april 2020 - Het minimumloon kan worden verhoogd, zonder dat er veel banen verloren gaan. Voorwaarde is wel dat AOW en bijstand niet mee stijgen. Dat zegt het Centraal Planbureau (CPB) op basis van nieuwe berekeningen. Bij een toename van 20 procent van het minimumloon, verdwijnen op de lange termijn ongeveer 36.000 banen. Alleen wanneer de laagste lonen met 40 procent omhoog gaan, krimpt de totale werkgelegenheid met ongeveer 2 procent. In dat geval verdwijnen 180.000 banen.

29 april 2020 - Het kabinet breidt de regeling rond het ouderschapsverlof vanaf augustus 2022 uit met negen weken die deels worden doorbetaald. De verlofweken moeten worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind. De doorbetaling geeft meer ouders de mogelijkheid het verlof ook echt op te nemen. “Daarmee wordt het voor ongeveer 200.000 ouders beter mogelijk om te werken en tegelijkertijd meer tijd thuis te besteden”, aldus minister Koolmees (SZW).

28 april 2020 - Thuiswerken is niet nieuw. Het gebeurde al rond 1500. In de jaren zeventig van de vorige eeuw kwam thuiswerken echter in zwang als “telewerken” - inmiddels werken velen thuis, vanwege corona. Maar waarom werd het thuiswerken nooit eerder echt verwezenlijkt? Pascale Peters, hoogleraar Strategisch Human Resource Management aan de Nyenrode Business Universiteit, vertelt erover in het radioprogramma OVT.

23 april 2020 - Corona beïnvloedt grootschalig onze mobiliteit, nu er veel thuis wordt gewerkt en vergaderingen via digitale kanalen verlopen, meldt het CBS in de nieuwste rapporten. In de tweede helft van maart 2020 daalde het dagelijks aantal instappers in het openbaar vervoer met bijna 90 procent ten opzichte van een vergelijkbare dag in 2019. Dit heeft op termijn voor iedereen persoonlijk ook invloed op de reiskostenregelingen woon- en werkverkeer.

22 april 2020 - We moeten het nog een tijdje volhouden, zei premier Rutte gisteren. “Beter voorzichtigheid nu dan spijt achteraf.” Dat houdt in: werk zoveel mogelijk thuis, houd afstand en was vaak je handen. Het risico op uitval neemt intussen toe omdat we op dit moment qua belasting behoorlijk aan het “overleven zijn”, stelt Monique van Dongen van Zorg van de Zaak Netwerk. Van Dongen ziet dat meer mensen “op hun tenen lopen.”

21 april 2020 – Door de coronacrisis verliezen werknemers hun baan. Zo daalde het percentage mensen van 15 tot 75 jaar met betaald werk in maart naar 69,1 procent. Dit is de sterkste daling in zes jaar tijd. In januari en februari van dit jaar piekte de arbeidsparticipatie nog met 69,3 procent. Meer over arbeidsparticipatie in een rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

20 april 2020 - Een groot deel (44 procent) van de werkenden is (meer) thuis gaan werken. Van deze groep thuiswerkers zegt 61 procent dat het ze gemakkelijk afgaat. Veel Nederlanders die nu noodgedwongen thuiswerken, willen dat (deels) blijven doen na de coronacrisis. Ook verwacht een aanzienlijk deel vaker op afstand te blijven vergaderen in plaats van op kantoor. Dat blijkt uit een onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).

17 april 2020 - Het gebeurt dat verkouden en koortsige werknemers zwichten voor de druk van de werkgever en - in strijd met de RIVM-voorschriften - toch gaan werken. Werkgevers doen er wijs aan op dit punt niet per se het onderste uit de kan te willen halen, zegt Martin van Eerde, directeur van CGMV in een interview met de christelijke familiezender Family7. Klik hier voor het artikel op onze website.

16 april 2020 - Honderdduizenden werknemers komen in de problemen door de huidige coronamaatregelen, concludeerde vakbond CNV dinsdag op basis van onderzoek onder de doelgroep. CNV pleit daarom voor een tijdelijk calamiteitenfonds. Vanavond reageert Martin van Eerde, directeur van CGMV vakorganisatie, daarop in de uitzending ‘Uitgelicht’ van de christelijke familiezender Family7, 20.30 uur.

15 april 2020 - Gemiddeld een op de vijf werknemers voelt zich onveilig op de werkvloer. Werknemers in de zorg voelen zich het vaakst onveilig en vinden dat er onvoldoende maatregelen worden genomen. Een van de allernoodzakelijkste dingen is het testen van zorgpersoneel op het coronavirus. De testcapaciteit wordt sterk uitgebreid. Medio april lijkt het mogelijk om 17.500 tests per dag uit te voeren. Zie ook de site van het RIVM.  

14 april 2020 – De coronacrisis raakt tienduizenden flexwerkers hard. Het kabinet gaat nu alsnog een apart vangnet optuigen voor flexwerkers die in de coronacrisis zijn ontslagen, maar geen uitkering krijgen. Op korte termijn moet er een speciale noodregeling uit de grond worden gestampt die miljoenen euro’s zal kosten. Minister Koolmees van SZW voelt zich genoodzaakt dit ‘gat’ op de arbeidsmarkt te dichten.

09 april 2020 - “Maar mensen die op de Heer vertrouwen, krijgen nieuwe kracht. Zij lopen zonder moe te worden. Zij rennen zonder te struikelen. Ze zijn zo sterk als een adelaar, die vertrouwt op zijn krachtige vleugels.” De tekst uit Jesaja 40:31 geven we mee als bemoediging in deze tijd vol onzekerheid en spanning, waarin je tóch het feest van de Opstanding mag vieren. Met deze brief wensen we je gezegende Paasdagen toe.

09 april 2020 - Kraamverzorgster Helma van Hattem werkt bij De Kraamvogel. Op onze site vertelt ze hoe zij haar werk doet met inachtneming van de 'coronaregels'. In verband met de coronaregels “dansen we nu als het ware om elkaar heen in één huis. Broertjes en zusjes moeten we op afstand houden, terwijl we in normale omstandigheden zo graag met ze bezig zijn.” Lees hier het volledige interview met Helma van Hattem

08 april 2020 - Joke Hofsink is leerkracht op een christelijke basisschool en geeft les aan groep 1. De allerkleinsten dus. De afgelopen drie weken waren vanwege het coronavirus hectisch. Ze moest van de een op de andere dag online lesgeven en stapte daardoor noodgedwongen helemaal uit haar comfortzone. “Best wel eng eigenlijk... Ik ben voor het eerst filmpjes gaan opnemen.” Lees hier het volledige interview met Joke Hofsink.

07 april 2020 – In de coronacrisis hebben we het over cruciale beroepen in vitale processen. Ouders of verzorgenden kunnen bijvoorbeeld gebruikmaken van een ‘noodopvang’ als hun kinderen geen klachten hebben zoals koorts, hoesten of verkoudheid. Door deze ‘noodopvang’ kunnen zij gewoon naar hun werk en de samenleving zo draaiende houden. Uit een CBS-onderzoek bleek dat mensen in cruciale beroepen hun baan emotioneel veeleisend vinden. 

06 april 2020 - Als schoonheidsspecialiste kun je in verband met het coronavirus je werk niet doen zoals je altijd gewend was. Je werkgever heeft wel je loon doorbetaald, maar niet de reiskosten. Dat is best even slikken. Is een werkgever überhaupt verplicht om de reiskosten wel uit te betalen? Je wil immers niets liever dan gewoon lekker werken. Klik hier voor het advies van onze juridisch adviseur Bédina Gelling.

03 april 2020 - Deze week valt bij de leden van CGMV agrariërs het blad “Verbinding” op de mat. Met daarbij een “CC-Achtergrond” waarin wordt opgeroepen om in de coronacrisis lokaal aan goede acties mee te doen. Niet alleen de handen te vouwen, maar ze ook uit de mouwen te steken. Klik hier voor de CC-Achtergrond waarmee de redactie een gebed en bemoediging meegeeft. “Vader, we leven in Nederland en op uw aarde in crisistijd.”

02 april 2020 - Je vaatwasser was nodig aan vervanging toe en nu krijg je van je werkgever te horen dat hij het vakantiegeld niet in de maand mei kan uitbetalen zoals al jaren gebruikelijk is. Je hebt je budget er helemaal op afgestemd en nu dit. Mag je werkgever vanwege de coronacrisis beslissen om het vakantiegeld later uit te betalen?  Klik hier voor het advies van Bédina Gelling, juridisch adviseur bij CGMV.

01 april 2020 – Alle coronamaatregelen blijven van kracht tot en met 28 april, zo is gisteren bekendgemaakt. En ook dán is het heel goed mogelijk dat de maatregelen verlengd kunnen worden. Evenementen blijven sowieso verboden tot 1 juni. Dit houdt in dat alle trainingen, evenementen en workshops van CGMV tot nadere datum zijn afgelast. Ook de Landelijke Ontmoetingsdag van CGMV agrariërs van 13 mei gaat niet door.

31 maart 2020 - Vanwege de coronamaatregelen komen werknemers met twee banen in de zorg steeds vaker voor de vraag om voor één werkplek te kiezen. Neem Clara. Zij heeft twee banen in de zorg: een baan van 12 uur (een zorginstelling) en een baan van 8 uur (thuiszorg). In verband met de coronamaatregelen vraagt de werkgever van de zorginstelling haar om een keus te maken tussen beide werkplekken. Klik hier voor ons advies.

30 maart update – CGMV was vrijdagavond 27 maart te gast in de studio van de christelijke familiezender Family7. De uitzending stond in het teken van de coronacrisis: wat is de impact ervan op de samenleving in het algemeen en de economie in het bijzonder? Jan Toering, relatiemanager bij CGMV, ging specifiek in op het verschijnsel thuiswerken. Kijk hier terug.

30 maart 2020 – Mag een werkgever vanwege minder werk en verwacht omzetverlies van de werknemer vragen om voor de helft (50 procent) verlof op te nemen per week gedurende vier weken?
Klik hier voor ons advies.

27 maart 2020 - Sarah past op bij een gastouder gezin. Haar werk stopt omdat de ouders zelf de buitenschoolse opvang gaan regelen. Sarah kan haar werk niet uitbreiden in verband met de coronacrisis. Hooguit mag ze werken voor kinderen van ouders met vitale beroepen. Kan ze na het stoppen van de werkzaamheden bij het gastoudergezin een beroep doen op een WW-uitkering of noodmaatregel? Klik hier voor ons advies.

26 maart 2020 – Jantine werkt in een wasserij en meldde zich ziek vanwege hoesten en benauwdheid. Haar werkgever accepteerde haar ziekmelding niet en dwong Jantine ertoe verlofdagen op te nemen. Mag dat?
Klik hier voor ons advies.

26 maart 2020 – Na de aanscherping van de coronamaatregelen, maandag 23 maart, gaf Jaap van Dissel (RIVM) gisteren, 25 maart, een briefing in de Tweede Kamer. Van Dissel benadrukte dat het onverminderd van belang blijft de hygiënevoorschriften in acht te nemen: vaker handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog, schud geen handen. Blijf zoveel mogelijk thuis en houd 1,5 meter afstand. Dit alles om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Klik hier voor de de briefing.

25 maart 2020 – Steeds meer werkgevers overwegen om uren van hun werknemers te schrappen en werktijdverkorting of bijzondere bijstand aan te vragen. Zo stelt de Commissie van Beheer een predikant de vraag of hij geen werktijdverkorting of bijzondere bijstand kan aanvragen. De inkomsten in de kerk lopen terug. Ik kan mijn werk voor de helft niet doen. Wat zijn zijn mogelijkheden als predikant? Klik hier voor het advies van CGMV.

24 maart 2020 - Ze horen bij de vitale beroepen en werken 60 tot 70 uur in de bevoorrading: vrachtwagenchauffeurs. Vorige week kwam in het nieuws dat er slecht voor ze werd gezorgd vanwege de coronacrisis. Hoe ervaart internationaal vrachtwagenchauffeur Henk Visser (58) uit Heino dat? Klik hier voor het volledige artikel op onze website.

23 maart 2020 - Het coronavirus brengt iedereen in een uiterst ongewone situatie. Dominee Dick Lagewaard uit Veenendaal merkt naast onzekerheid, angst en bezorgdheid ook een grote mate van solidariteit. Online wordt de norm. Klik hier voor het volledige interview.


23 maart 2020 - Hoe ervaart een docent de nieuwe maatregelen? “Ik vind het een zware opgave om contact met mijn klas te houden. Er zijn probleemleerlingen die extra aandacht moeten hebben en dat lukt niet altijd. Ik probeer elke dag met elke leerling een contactmoment te hebben. Het is hard werken, ik ben er dag en nacht mee bezig”, vertelt juf Laura van een basisschool.

Hoe ervaren werknemers van Philadelphia Zorg het om via de camera contact te houden met de bewoners en cliënten? Klik hier en lees hoe ze met een eigen videokanaal ‘Hallo Thuis’ de invulling van de dag bij bewoners en cliënten vanaf de buis de huiskamers binnen laten komen.


19 maart 2020 - Vakkenvullers in de supermarkt vertelden premier Rutte dat zij last hebben van winkelende mensen die dichtbij hen in de buurt komen en zelfs over hen heen gaan hangen om boodschappen te pakken. Klik hier om de ervaringen van Bert Jan Bredenhoff (19) te lezen. 

19 maart 2020 - Bij CGMV krijgen we ook vragen over de rechten en plichten als werknemer. Bijvoorbeeld van een winkelmedewerkster. Zij werkt in een winkel die gewoon open blijft, maar zij voelt zich hier niet zo prettig bij. Wat zijn haar rechten en plichten? Klik hier voor ons advies.

19 maart 2020 - Mijn werkgever gaat de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) aanvragen. Ga ik daar ook wat van merken? Klik hier voor het advies van CGMV.


18 maart 2020 - Thuiswerken, hoe doe je dat? Voor velen is thuiswerken totaal nieuw. Hoe behoud je je discipline? Op de website van Intermediair vinden wij dit artikel over thuiswerken. Op nu.nl lees je tips van Esther Graaff, ergonoom bij ArboNed, over hoe je je werkplek thuis het beste kan inrichten. Hoe ga jij om met thuiswerken? Mail ons je bevindingen op info@cgmv.nl of redactie@cgmv.nl.

17 maart 2020 - Hoe houd je het hoofd koel in coronatijden? Hier zijn acht tips om de rust te bewaren en drie tips om goed voor elkaar te zorgen, opgesteld door Jos Somsen, praktijkondersteuner GGZ in een huisartsenpraktijk. Klik hier, we delen dit graag met je.


17 maart 2020 - ChristenUnie, EO, Groot Nieuws Radio, MissieNederland en de Raad van Kerken in Nederland roepen op tot een ‘virtuele’ gebedsbeweging via internet en social media op woensdag 18 maart a.s. Om 9, 12, 15 en 19 uur is er een livestream te volgen vanuit de kapel van de EO met enkele gasten. CGMV voelt zich verbonden met deze oproep en we willen onze leden daarom vragen mee te doen.  Klik hier voor meer informatie.


Onze nieuwsberichten in je mailbox ontvangen? Dat kan! Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief. Klik hier.

sitemap    disclaimer