Auteur: Marie Verheij - van Beijnum
Publicatiedatum: 16 maart 2020 07:00

Corona nieuwsblog

De coronacrisis beheerst nog steeds de werkvloer. Wat voor gevolgen heeft dit voor werknemers? En welke maatregelen treft de overheid om de virusuitbraak in te dammen? Door middel van dit nieuwsblog laten we zien dat corona door de maanden heen grote invloed heeft gehad op de arbeidsmarkt. Kijk ook eens op ons overzicht met veelgestelde vragen of ons overzicht vakantie, corona en werk voor nog meer informatie. 

 

11 maart – De zorgmedewerkers zijn als eerste aan de beurt om gevaccineerd te worden. Op deze site staat aangegeven in welke volgorde zorgmedewerkers aan de beurt komen. 

 

1 maart – Op 2 maart wordt er een terrassenprotest georganiseerd door verschillende horeca-ondernemers. De branchevereniging KHN ondersteunt het niet, maar heeft er wel begrip voor. 

 

23 februari – Per 1 maart gaan de middelbare scholen en de mbo-scholen weer voorzichtig open. Van docenten wordt gevraagd tegelijkertijd fysiek als online les te geven. Scholieren en studenten gaan vanaf nu weer minimaal 1 dag in de week naar school. 
 

11 februari – Vanaf 8 februari zijn de basisscholen grotendeels weer open. Verwarring is er met name over de toepassing van de coronaregels. 

 

21 januari – Als je als werknemer tijdens de avondklok (21.00-4.30 uur) buiten moet zijn, heb je zowel een Werkgeversverklaring avondklok als een Eigen verklaring avondklok nodig. Dit geldt niet voor vervoerders van personen.  
 

20 januari – De Rijksoverheid spreekt  werkgevers er indringend op aan dat alle werknemers thuis moeten werken, in zoverre dat maar enigszins mogelijk is.

 

20 januari - Het coronaverlof lof zoals voorgesteld door zowel werkgeversorganisaties als vakbonden gaat voorlopig niet door. De overheid betaalt niet mee, oproep aan werkgevers om coulant om te gaan met lastige thuissituaties.
 

14 januari – De lockdown heeft grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen en jongeren. Zeker als er tegelijk sprake is van ouders die werkloos zijn en te maken hebben met stress, is de kans op kindermishandeling 3 keer zo groot. 
 

11 januari – Vanwege de verlenging van de lockdown dreigt er opnieuw een corona-recessie te ontstaan.

 

18 december – Tijdens de tweede golf wordt meer gebruik gemaakt van de noodopvang. Het lijkt er op dat werknemers het toch te ingewikkeld vinden om werken en het lesgeven van hun eigen kind te combineren.
 

17 december – NOW 3 is weer geopend, onder de naam NOW 3.1. Een nieuwe aanvraag kan uiterlijk op 27 december nog ingediend worden. 

 

14 december – 2 leiderschapsexperts benadrukken dat deze harde lockdown extra hard gaat aankomen bij de thuiswerkers. Vandaar het advies: werkgevers, wees lief voor je personeel!

 

14 december – Premier Rutte spreekt vanuit het torentje over een harde lockdown voor 5 weken. Werknemers moeten zoveel mogelijk thuiswerken, niet-basale winkels moeten allemaal dicht.
 

30 november -  Advies van het Platform van de Toekomst van Arbeid (PTA) aan de regering: Zorg ervoor dat de coronarekening evenwichtiger wordt verdeeld.

 

19 november -  Persbericht van het UWV. Werkloosheid licht gedaald. Horeca gaat niet zo goed, meer ww-aanvragen. Jongeren doen het daarentegen weer beter en ook ‘thuiszitters’ zonder uitkering gaan (noodgedwongen) op zoek naar werk. 
 

16 november 2020 – Vanaf vandaag start de derde aanvraagperiode voor NOW3. Het aantal aanvragen van werkgevers ligt hoger dan bij de twee voorgaande aanvraagperiodes. 

 

4 november 2020 – In verpleegtehuizen lopen de besmettingen in bepaalde regio´s weer op. Deze keer niet als bij de eerste golf een volledige lockdown. Wel een schreeuwend tekort aan gezond personeel. 
 

28 oktober 2020 – Zorgmedewerkers werken soms door terwijl ze positief getest zijn op corona. Groot dilemma tussen inzetbaarheid van personeel en tegelijk een vergroot risico om ´kwetsbare groepen´ te besmetten.  
 

14 oktober 2020 – Telegraaf meldt dat de oproep om thuis te werken bij de tweede golf minder wordt nageleefd.

 

13 oktober 2020 – Tijdens de volgende persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge worden de voorgaande maatregelen op een aantal punten aangescherpt. Onder andere de evenementenbranche komt stil te liggen.
 

6 oktober 2020 – De meeste ondernemingen ervaren negatieve effecten vanwege de coronacrisis. PostNL is hier een mooie uitzondering op. 

 

28 september 2020 – Tijdens de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge worden de strengere corona-maatregelen toegelicht. Thuiswerken is de norm, alleen als het niet anders kan. Detailhandel moet zelf deurbeleid voeren om 1,5 meter te handhaven. 
 

28 september 2020 – Onderzoeker Marian Maaskant toont aan dat het sterftecijfer in de tijd van corona bij verstandelijk gehandicapten veel hoger ligt dan bij mensen zonder een verstandelijke beperking. Hoe gaan we om met deze kwetsbare groep en ontvangen zij wel dezelfde medische zorg

25 september 2020 – Wat is er geleerd van de eerste golf? En wat wordt er in de ziekenhuizen nu anders gedaan? IC-verpleegkundigen zijn beter voorbereid, maar hoe zit het met de veerkracht en de invloeden van de winter? 
 

12 september 2020 – Hoe overleef je als horeca-ondernemer deze tijd van corona? Wat kun je doen en welke rol speelt de plaatselijke gemeente? 

 

9 september 2020 – De Tweede Kamer is er voorstander van om medewerkers uit de zorg en het onderwijs met voorrang te testen op het coronavirus, omdat het gaat om vitale beroepen. De betrokken ministers De Jonge en Slob zijn voorzichtig en ook de GGD voorziet problemen in de uitvoering. 
 

4 september 2020 – De coronacrisis op de arbeidsmarkt raakt allereerst de kwetsbare werknemers met een flexcontract. De Amsterdamse wethouder van Sociale Zaken Rutger Groot Wassink gaat een stap verder. Een overschot aan werkzoekenden leidt tot kieskeurigheid bij de werkgevers en dit kan uitmonden in vormen van discriminatie.
 

25 augustus 2020 – De jeugdwerkloosheid stijgt. Als er sprake is van een terugval in de economie, zijn het eerst de jongeren die hierdoor geraakt worden. Met hun flexcontracten genieten ze weinig tot geen ontslagbescherming. Het enige positieve dat te melden is dat als de arbeidsmarkt weer zal opleven, het ook de jongeren zijn die met hun flexibiliteit als eerste weer werk gaan vinden. Aldus het UWV

19 augustus 2020 Thuiswerken blijft ook na 1 september zoveel mogelijk de norm. Het coronavirus is nog niet verdwenen en dreigt zelfs weer nadrukkelijker de kop op te steken. Premier Rutte noemt het zoveel mogelijk thuiswerken tot nu toe één van de meest effectieve maatregelen. 

13 augustus 2020 – Het UWV heeft net als elk jaar in beeld gebracht bij welke beroepen op dit moment meer of minder kans is op het vinden van een baan. Als het gaat om kansrijk valt er nog steeds te denken aan het onderwijs en de zorg. Interessant aan het overzicht is dat het UWV ook een aparte categorie aan beroepen heeft geselecteerd die door de corona minder kansrijk lijken te worden, neem bijvoorbeeld de horeca.

20 juli 2020 – De werkloosheid is in de afgelopen 3 maanden en met name in juli toegenomen. Dit betekent dat er meer mensen werkloos zijn geworden in vergelijking tot het aantal werkzoekenden die een baan hebben gevonden. Daarnaast is volgens het CBS de groep die de arbeidsmarkt op zijn gekomen groter dan de groep die de arbeidsmarkt heeft verlaten. 

6 juli 2020 - Bedrijven die worden geraakt door de coronacrisis kunnen vanaf 6 juli terecht bij uitkeringsorganisatie UWV voor de tweede ronde van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Werkgevers kunnen NOW tot en met 31 augustus 2020 aanvragen en zo hun werknemers doorbetalen. Daarbij maakt het niet uit of werkgevers ook al van de eerste tranche van de NOW-regeling gebruik hebben gemaakt. De NOW 2.0-regeling is voor een periode van vier maanden. 

1 juli 2020 - Vanaf vandaag gelden er nieuwe versoepelingen in de Nederlandse aanpak en maatregelen tegen het coronavirus. Het grootste onderscheid is dat er nu maatregelen voor binnen en voor buiten zijn. Ondanks de nieuwe versoepelingen is het cruciaal dat we de basisregels blijven volgen. Zo blijft 1,5 meter afstand de norm. Ga naar site van de Rijksoverheid om te zien welke maatregelen er op dit moment van kracht zijn.

30 juni 2020 - De coronacrisis raakt de arbeidsmarkt in ongekende mate. NS maakte gisteren bekend dat tot 2025 ongeveer 2300 van de huidige 20.000 banen verdwijnen als gevolg van de coronacrisis. Volgens NS kunnen gedwongen ontslagen worden voorkomen, mensen met een vast contract blijven in principe in dienst. Werknemers zullen soms wel van functie moeten veranderen. NS heeft “verkennende gesprekken” gevoerd met de vakbonden en de or. 

25 juni 2020 - De rijksoverheid heeft vandaag bekend gemaakt dat zorgmedewerkers die in hun werk (in)direct de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus hebben ondervonden  een bonus krijgen van 1000 euro netto. Deze bonus is bedoeld als waardering en dankbaarheid voor hun inzet. De uitwerking is nog niet bekend, dit wordt in de zomer verder uitgewerkt. Het loket om de bonus aan te vragen gaat waarschijnlijk uiterlijk 1 oktober open.

22 juni 2020 - Vanaf vandaag is er voor werknemers met een flexibel contract die als gevolg van de coronacrisis weinig tot geen inkomsten hebben en die geen uitkering kunnen krijgen een nieuwe (tijdelijke) regeling: de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA). De regeling bestaat uit een eenmalige tegemoetkoming voor de periode maart, april en mei 2020 en kan worden aangevraagd bij het UWV.

16 juni 2020 - Om zichtbaar te maken hoe sommigen in de agrarische sector geraakt worden door de coronacrisis, komen op deze video een kalverboer, een akkerbouwer en een tomatenteler aan het woord. In het Kamerdebat over LNV bracht kamerlid Roelof Bisschop (SGP) hun pijnpunten naar voren.

05 juni 2020 – Terwijl het aantal coronabesmettingen in slachterijen over de hele wereld opzien baart, wordt personeel lang niet overal getest. De landelijke GGD laat weten niet alle slachthuizen te bezoeken. Minister Schouten van LNV, vakbonden én de branche zelf hadden daar wel om gevraagd, lees hier meer. Coronagevaar dreigt overal waar mensen dicht op elkaar werken en samen rijden naar het werk.

20 mei 2020 – De coronacrisis hakt erin op de arbeidsmarkt. Het aantal WW-uitkeringen verdubbelde in april ten opzichte van maart, meldt het UWV vandaag. Het aantal mensen met betaald werk daalde in april met 160.000 naar 8,9 miljoen, signaleerde eerder het CBS. Dat is de grootste terugval in een maand tijd sinds 2003, toen het cijfer voor het eerst per maand werd gemeten. Bij jongeren (tot 25 jaar) was de daling met meer dan 100.000 het grootst. 

18 mei 2020 – Werkgevers doen er goed aan extra alert te zijn op overbelasting van hun werknemers. Vooral ouders van schoolgaande kinderen die er taken bij krijgen, moeten ontzien worden. Ze moeten een nieuwe balans zien te bereiken. Een andere groep heeft het rustiger, kan langer slapen en rustiger werken. Voor iedereen is het belangrijk om time-outs te pakken en regelmatig naar buiten te gaan.  Meer tips? Bel 038-4254379 of lees hier meer. 

11 mei 2020 - Sommige thuiswerkers verlangen weer sterk naar contact met de collega’s, anderen zijn blij dat ze thuis kunnen werken. Het scheelt reistijd, er is minder afleiding en er is altijd lekkere koffie. Ongeveer een derde van de werknemers die nu thuis werkt, geeft aan dat ook na de coronacrisis te willen blijven doen. Als de werkgever dat niet ziet zitten, heeft de werknemer pech, schrijft Ingrid Weel in Trouw.

07 mei 2020 – De coronamaatregelen worden stap voor stap afgebouwd. Premier Rutte en minister De Jonge gaven dat gisteren, 6 mei, aan in het ‘spoorboekje’ van de Rijksoverheid om de bestrijding van het coronavirus terug te dringen. Kappers, pedicures en andere werkenden in de contactberoepen kunnen met inachtneming van de regels vanaf 11 mei hun werk weer oppakken. Een belangrijke stelregel voor iedereen: vermijd drukte.

22 april 2020 - We moeten het nog een tijdje volhouden, zei premier Rutte gisteren. “Beter voorzichtigheid nu dan spijt achteraf.” Dat houdt in: werk zoveel mogelijk thuis, houd afstand en was vaak je handen. Het risico op uitval neemt intussen toe omdat we op dit moment qua belasting behoorlijk aan het “overleven zijn”, stelt Monique van Dongen van Zorg van de Zaak Netwerk. Van Dongen ziet dat meer mensen “op hun tenen lopen.”

21 april 2020 – Door de coronacrisis verliezen werknemers hun baan. Zo daalde het percentage mensen van 15 tot 75 jaar met betaald werk in maart naar 69,1 procent. Dit is de sterkste daling in zes jaar tijd. In januari en februari van dit jaar piekte de arbeidsparticipatie nog met 69,3 procent. Meer over arbeidsparticipatie in een rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

20 april 2020 - Een groot deel (44 procent) van de werkenden is (meer) thuis gaan werken. Van deze groep thuiswerkers zegt 61 procent dat het ze gemakkelijk afgaat. Veel Nederlanders die nu noodgedwongen thuiswerken, willen dat (deels) blijven doen na de coronacrisis. Ook verwacht een aanzienlijk deel vaker op afstand te blijven vergaderen in plaats van op kantoor. Dat blijkt uit een onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).

17 april 2020 - Het gebeurt dat verkouden en koortsige werknemers zwichten voor de druk van de werkgever en - in strijd met de RIVM-voorschriften - toch gaan werken. Werkgevers doen er wijs aan op dit punt niet per se het onderste uit de kan te willen halen, zegt Martin van Eerde, directeur van CGMV in een interview met de christelijke familiezender Family7. Klik hier voor het artikel op onze website.

16 april 2020 - Honderdduizenden werknemers komen in de problemen door de huidige coronamaatregelen, concludeerde vakbond CNV dinsdag op basis van onderzoek onder de doelgroep. CNV pleit daarom voor een tijdelijk calamiteitenfonds. Vanavond reageert Martin van Eerde, directeur van CGMV vakorganisatie, daarop in de uitzending ‘Uitgelicht’ van de christelijke familiezender Family7, 20.30 uur.

15 april 2020 - Gemiddeld een op de vijf werknemers voelt zich onveilig op de werkvloer. Werknemers in de zorg voelen zich het vaakst onveilig en vinden dat er onvoldoende maatregelen worden genomen. Een van de allernoodzakelijkste dingen is het testen van zorgpersoneel op het coronavirus. De testcapaciteit wordt sterk uitgebreid. Medio april lijkt het mogelijk om 17.500 tests per dag uit te voeren. Zie ook de site van het RIVM.  

14 april 2020 – De coronacrisis raakt tienduizenden flexwerkers hard. Het kabinet gaat nu alsnog een apart vangnet optuigen voor flexwerkers die in de coronacrisis zijn ontslagen, maar geen uitkering krijgen. Op korte termijn moet er een speciale noodregeling uit de grond worden gestampt die miljoenen euro’s zal kosten. Minister Koolmees van SZW voelt zich genoodzaakt dit ‘gat’ op de arbeidsmarkt te dichten.

09 april 2020 - “Maar mensen die op de Heer vertrouwen, krijgen nieuwe kracht. Zij lopen zonder moe te worden. Zij rennen zonder te struikelen. Ze zijn zo sterk als een adelaar, die vertrouwt op zijn krachtige vleugels.” De tekst uit Jesaja 40:31 geven we mee als bemoediging in deze tijd vol onzekerheid en spanning, waarin je tóch het feest van de Opstanding mag vieren. Met deze brief wensen we je gezegende Paasdagen toe.

09 april 2020 - Kraamverzorgster Helma van Hattem werkt bij De Kraamvogel. Op onze site vertelt ze hoe zij haar werk doet met inachtneming van de 'coronaregels'. In verband met de coronaregels “dansen we nu als het ware om elkaar heen in één huis. Broertjes en zusjes moeten we op afstand houden, terwijl we in normale omstandigheden zo graag met ze bezig zijn.” Lees hier het volledige interview met Helma van Hattem

08 april 2020 - Joke Hofsink is leerkracht op een christelijke basisschool en geeft les aan groep 1. De allerkleinsten dus. De afgelopen drie weken waren vanwege het coronavirus hectisch. Ze moest van de een op de andere dag online lesgeven en stapte daardoor noodgedwongen helemaal uit haar comfortzone. “Best wel eng eigenlijk... Ik ben voor het eerst filmpjes gaan opnemen.” Lees hier het volledige interview met Joke Hofsink.

07 april 2020 – In de coronacrisis hebben we het over cruciale beroepen in vitale processen. Ouders of verzorgenden kunnen bijvoorbeeld gebruikmaken van een ‘noodopvang’ als hun kinderen geen klachten hebben zoals koorts, hoesten of verkoudheid. Door deze ‘noodopvang’ kunnen zij gewoon naar hun werk en de samenleving zo draaiende houden. Uit een CBS-onderzoek bleek dat mensen in cruciale beroepen hun baan emotioneel veeleisend vinden. 

06 april 2020 - Als schoonheidsspecialiste kun je in verband met het coronavirus je werk niet doen zoals je altijd gewend was. Je werkgever heeft wel je loon doorbetaald, maar niet de reiskosten. Dat is best even slikken. Is een werkgever überhaupt verplicht om de reiskosten wel uit te betalen? Je wil immers niets liever dan gewoon lekker werken. Klik hier voor het advies van onze juridisch adviseur Bédina Gelling.

03 april 2020 - Deze week valt bij de leden van CGMV agrariërs het blad “Verbinding” op de mat. Met daarbij een “CC-Achtergrond” waarin wordt opgeroepen om in de coronacrisis lokaal aan goede acties mee te doen. Niet alleen de handen te vouwen, maar ze ook uit de mouwen te steken. Klik hier voor de CC-Achtergrond waarmee de redactie een gebed en bemoediging meegeeft. “Vader, we leven in Nederland en op uw aarde in crisistijd.”

02 april 2020 - Je vaatwasser was nodig aan vervanging toe en nu krijg je van je werkgever te horen dat hij het vakantiegeld niet in de maand mei kan uitbetalen zoals al jaren gebruikelijk is. Je hebt je budget er helemaal op afgestemd en nu dit. Mag je werkgever vanwege de coronacrisis beslissen om het vakantiegeld later uit te betalen?  Klik hier voor het advies van Bédina Gelling, juridisch adviseur bij CGMV.

01 april 2020 – Alle coronamaatregelen blijven van kracht tot en met 28 april, zo is gisteren bekendgemaakt. En ook dán is het heel goed mogelijk dat de maatregelen verlengd kunnen worden. Evenementen blijven sowieso verboden tot 1 juni. Dit houdt in dat alle trainingen, evenementen en workshops van CGMV tot nadere datum zijn afgelast. Ook de Landelijke Ontmoetingsdag van CGMV agrariërs van 13 mei gaat niet door.

31 maart 2020 - Vanwege de coronamaatregelen komen werknemers met twee banen in de zorg steeds vaker voor de vraag om voor één werkplek te kiezen. Neem Clara. Zij heeft twee banen in de zorg: een baan van 12 uur (een zorginstelling) en een baan van 8 uur (thuiszorg). In verband met de coronamaatregelen vraagt de werkgever van de zorginstelling haar om een keus te maken tussen beide werkplekken. Klik hier voor ons advies.

30 maart update – CGMV was vrijdagavond 27 maart te gast in de studio van de christelijke familiezender Family7. De uitzending stond in het teken van de coronacrisis: wat is de impact ervan op de samenleving in het algemeen en de economie in het bijzonder? Jan Toering, relatiemanager bij CGMV, ging specifiek in op het verschijnsel thuiswerken. Kijk hier terug.
 

30 maart 2020 – Mag een werkgever vanwege minder werk en verwacht omzetverlies van de werknemer vragen om voor de helft (50 procent) verlof op te nemen per week gedurende vier weken?
Klik hier voor ons advies.
 

27 maart 2020 - Sarah past op bij een gastouder gezin. Haar werk stopt omdat de ouders zelf de buitenschoolse opvang gaan regelen. Sarah kan haar werk niet uitbreiden in verband met de coronacrisis. Hooguit mag ze werken voor kinderen van ouders met vitale beroepen. Kan ze na het stoppen van de werkzaamheden bij het gastoudergezin een beroep doen op een WW-uitkering of noodmaatregel? Klik hier voor ons advies.

26 maart 2020 – Jantine werkt in een wasserij en meldde zich ziek vanwege hoesten en benauwdheid. Haar werkgever accepteerde haar ziekmelding niet en dwong Jantine ertoe verlofdagen op te nemen. Mag dat?
Klik hier voor ons advies.
 

26 maart 2020 – Na de aanscherping van de coronamaatregelen, maandag 23 maart, gaf Jaap van Dissel (RIVM) gisteren, 25 maart, een briefing in de Tweede Kamer. Van Dissel benadrukte dat het onverminderd van belang blijft de hygiënevoorschriften in acht te nemen: vaker handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog, schud geen handen. Blijf zoveel mogelijk thuis en houd 1,5 meter afstand. Dit alles om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Klik hier voor de de briefing.

25 maart 2020 – Steeds meer werkgevers overwegen om uren van hun werknemers te schrappen en werktijdverkorting of bijzondere bijstand aan te vragen. Zo stelt de Commissie van Beheer een predikant de vraag of hij geen werktijdverkorting of bijzondere bijstand kan aanvragen. De inkomsten in de kerk lopen terug. Ik kan mijn werk voor de helft niet doen. Wat zijn zijn mogelijkheden als predikant? Klik hier voor het advies van CGMV.

24 maart 2020 - Ze horen bij de vitale beroepen en werken 60 tot 70 uur in de bevoorrading: vrachtwagenchauffeurs. Vorige week kwam in het nieuws dat er slecht voor ze werd gezorgd vanwege de coronacrisis. Hoe ervaart internationaal vrachtwagenchauffeur Henk Visser (58) uit Heino dat? Klik hier voor het volledige artikel op onze website.
 

23 maart 2020 - Het coronavirus brengt iedereen in een uiterst ongewone situatie. Dominee Dick Lagewaard uit Veenendaal merkt naast onzekerheid, angst en bezorgdheid ook een grote mate van solidariteit. Online wordt de norm. Klik hier voor het volledige interview.

 

23 maart 2020 - Hoe ervaart een docent de nieuwe maatregelen? “Ik vind het een zware opgave om contact met mijn klas te houden. Er zijn probleemleerlingen die extra aandacht moeten hebben en dat lukt niet altijd. Ik probeer elke dag met elke leerling een contactmoment te hebben. Het is hard werken, ik ben er dag en nacht mee bezig”, vertelt juf Laura van een basisschool.

Hoe ervaren werknemers van Philadelphia Zorg het om via de camera contact te houden met de bewoners en cliënten? Klik hier en lees hoe ze met een eigen videokanaal ‘Hallo Thuis’ de invulling van de dag bij bewoners en cliënten vanaf de buis de huiskamers binnen laten komen.

 

19 maart 2020 - Vakkenvullers in de supermarkt vertelden premier Rutte dat zij last hebben van winkelende mensen die dichtbij hen in de buurt komen en zelfs over hen heen gaan hangen om boodschappen te pakken. Klik hier om de ervaringen van Bert Jan Bredenhoff (19) te lezen. 
 

19 maart 2020 - Bij CGMV krijgen we ook vragen over de rechten en plichten als werknemer. Bijvoorbeeld van een winkelmedewerkster. Zij werkt in een winkel die gewoon open blijft, maar zij voelt zich hier niet zo prettig bij. Wat zijn haar rechten en plichten? Klik hier voor ons advies.
 

19 maart 2020 - Mijn werkgever gaat de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) aanvragen. Ga ik daar ook wat van merken? Klik hier voor het advies van CGMV.

 

18 maart 2020 - Thuiswerken, hoe doe je dat? Voor velen is thuiswerken totaal nieuw. Hoe behoud je je discipline? Op de website van Intermediair vinden wij dit artikel over thuiswerken. Op nu.nl lees je tips van Esther Graaff, ergonoom bij ArboNed, over hoe je je werkplek thuis het beste kan inrichten. Hoe ga jij om met thuiswerken? Mail ons je bevindingen op info@cgmv.nl of redactie@cgmv.nl.

17 maart 2020 - ChristenUnie, EO, Groot Nieuws Radio, MissieNederland en de Raad van Kerken in Nederland roepen op tot een ‘virtuele’ gebedsbeweging via internet en social media op woensdag 18 maart a.s. Om 9, 12, 15 en 19 uur is er een livestream te volgen vanuit de kapel van de EO met enkele gasten. CGMV voelt zich verbonden met deze oproep en we willen onze leden daarom vragen mee te doen.  Klik hier voor meer informatie.

Onze nieuwsberichten in je mailbox ontvangen? Dat kan! Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief. Klik hier.

sitemap    disclaimer