Auteur: Jan Knepper
Publicatiedatum: 23 januari 2017 00:00

Werkloosheid bij ouderen daalt sneller dan bij jongeren

De werkloosheid daalt al weer enige tijd zo blijkt uit recente cijfers van het CBS. Er waren in februari 2014 bijna 700-duizend werkzoekenden. In december 2016 was dit aantal al gedaald naar 482-duizend. Een forse daling van gemiddeld 9 duizend per maand. Opmerkelijk is dat de daling bij de jongeren van 15 - 25 jaar het geringste is.

Werkloosheid onder ouderen
Vaak wordt gedacht dat het herstel van de arbeidsmarkt aan ouderen voorbij gaat. Vooral de jongeren zouden daarvan profiteren. Uit de cijfers blijkt echter dat de verbetering van de arbeidsmarkt het minste effect heeft bij jongeren van 15 - 25 jaar. Het percentage werkloosheid daalde tussen juli 2015 en december 2016 slechts van 11,3 naar 10,2%. Opmerkelijk daarbij is dat het percentage meisjes dat werkloos is, lager is dan bij de jongens. Bij alle andere leeftijdscategorieën is het percentage vrouwen dat werkloos is juist hoger dan bij de mannen. 

In december 2016 was het werkloosheidspercentage bij de groep tussen 25 en 45 jaar met 3,5% voor de mannen en 4,7% voor de vrouwen het laagst. De percentages bij de groep 45+-ers lag in december op 4,9%  (respectievelijk 4,3%  voor de mannen en 5,6% voor de vrouwen).
Wat hierbij opvalt is dat het percentage bij de 45-plussers helemaal niet zo veel hoger ligt dan bij de groep van 25 tot 45 jaar. Dit  komt  ook doordat ook bij deze groep er een daling heeft voorgedaan in de afgelopen periode. Het percentage werkloosheid is in de periode van juli 2015 tot december 2016 daalde van 6,4% naar 4,9%.

Kansen voor ouderen op de arbeidsmarkt
Uit deze cijfers kunnen we dus concluderen dat ook de kansen voor ouderen op de arbeidsmarkt behoorlijk zijn toegenomen. Nu maakt het CBS in deze cijfers geen onderscheid tussen 55 + en 55-. En we weten dat het voor oudere werknemers vaak nog lastiger is om weer een baan te vinden dan voor de groep tussen 45 en 55 jaar. Maar toch, de arbeidsmarkt trekt ook voor oudere werknemers aan. Bedenk daarbij dat het percentage bij jongeren nog twee keer zo hoog is als bij de 45-plussers.

CGMV
Er is dan ook geen reden voor hopeloosheid als je als oudere werkloos bent of wordt. Dat wil niet zeggen dat het altijd gemakkelijk is om weer een baan te vinden in een concrete situatie. Maar denk daarbij ook aan hulp vanuit CGMV. Regelmatig organiseren we workshops voor werkzoekenden. Daarnaast is er de mogelijkheid van de loopbaanwijzer, een voor leden gratis loopbaan-adviesgesprek. Op de website van CGMV vind je informatie over de mogelijkheden die CGMV biedt voor werkzoekenden.


sitemap    disclaimer