Over CGMV

 

CGMV is een vakorganisatie voor christenen. Wij zijn er voor werknemers, werkgevers en zelfstandigen. Jezus Christus is ons grote voorbeeld. Hij is de bron van waaruit wij leven en werken. Zo willen onze adviseurs met een frisse, open en luisterende houding aan de slag met vragen en dilemma´s. Zij hebben veel ervaring met de regelgeving over werk en inkomen. Ook niet-leden kunnen een beroep doen op deze expertise.  Als het nodig is staan we achter onze leden en behartigen hun belangen. CGMV is een actief netwerk van christenen waarin (ethische) vraagstukken veilig met elkaar gedeeld en besproken kunnen worden. Dit doen wij vanuit ons motto: Samen werken, samen groeien.

Vereniging

CGMV is een vereniging met circa 7.000 leden. Onze leden zijn werkzaam in allerlei sectoren. Zo zijn grote groepen leden werkzaam in de zorgsector en het onderwijs. Wat kleinere groepen leden zijn actief bij de overheid, in de zakelijke dienstverlening en in de agrarische sector.
Het toezichthoudend bestuur  van onze vereniging bestaat uit vijf leden die gekozen zijn door de leden. Naast zijn toezichthoudende rol is het bestuur nauw betrokken bij de activiteiten binnen de vereniging.

Werkorganisatie
De werkorganisatie van de vereniging bestaat uit twintig medewerkers en staat onder leiding van de tweehoofdige directie Martin van Eerde en Niels Rook.

Historie
Het verhaal van CGMV begint in 1952, het jaar waarin bezwaarde leden binnen het Christelijk Nationaal Vakverbond de handen ineensloegen en zelf een belangenorganisatie oprichtten: het Gereformeerd Maatschappelijk Verbond (G.M.V.). Dat het GMV werd opgericht had alles te maken met het gedeelde geloof van de oprichters en het verlangen om van daaruit mensen te ondersteunen met betrekking tot zaken rondom werk en inkomen. Vanuit maatschappelijke betrokkenheid en een sterke overtuiging ontstond het GMV. Voor werknemers én werkgevers, zeer vooruitstrevend voor die tijd.

De standpunten die het GMV 60 jaar geleden innam lagen verankerd in een visie op de maatschappij en een overtuiging die haar grond vond in de Bijbel. Deze roots houden wij vast. De tijd en de cultuur zijn veranderd, maar de oorspronkelijke belijdenis staat als een huis. Want God en Zijn Woord zijn nog altijd dezelfde. Vanaf 2003 zette het GMV als ‘christennetwerk’ haar deuren open voor christenen met een niet-gereformeerde achtergrond. De identiteit bleef voluit christelijk, maar er kwam meer ruimte voor andere christenen. In 2007 werd daarom aan de naam GMV ook christennetwerk toegevoegd: christennetwerk|gmv. Nu voelen we ons verbonden met alle christenen die putten vanuit dezelfde bron en voor wie Jezus Christus het grote voorbeeld is.

Met het lidmaatschap van CGMV ben je lid van een vakorganisatie voor christenen en kun je participeren in een netwerk van medechristenen. Met CGMV hoor je ergens bij!