Netwerken binnen CGMV


Binnen CGMV zijn diverse beroepsgroepen actief. Leden werkzaam in een van de werkvelden die vallen onder zo´n beroepsgroep kunnen zich aanmelden voor desbetreffende beroepsgroep. Hierbinnen is ruimte om elkaar te ontmoeten, te bemoedigen, inspireren en scherp te houden. Ook worden er inhoudelijk relevante bijeenkomsten georganiseerd en verspreiden we doelgroep specifieke nieuwsbrieven. Binnen CGMV onderscheiden we de volgende beroepsgroepen:

CGMV 55+

CGMV 55+ is een actief netwerk van zowel leden met betaald werk als gepensioneerden en AOW’ers die nog (parttime) werkzaam zijn in een betaalde baan. We willen elkaar toerusten vanuit een christelijke visie op werk en inkomen en ouder worden.

CGMV predikanten

CGMV predikanten vinden de verbondenheid onder elkaar extra belangrijk,  omdat predikanten geen “gewone” werknemer zijn en zich vanuit het ambt geroepen weten door God om het evangelie te verkondigen. 

CGMV voor agrariërs

CGMV agrariërs is een netwerk van mensen die werkzaam zijn in de agrarische sector: akkerbouw, fruitteelt, veeteelt en andere vormen van dierhouderij.  Wij faciliteren de ontmoeting tussen praktijk en politiek van het agrarische leven. 

CGMV voor zakelijk

CGMV zakelijk is een netwerk van ondernemers, managers en zzp’ers. Ze zijn zelfstandig professional, zelfstandige zonder personeel of directeur/eigenaar) in de sector van het midden- en kleinbedrijf. 

CGMV voor kosters

De beroepsgroep kosters van  CGMV bestaat uit een actieve groep mensen die werkzaam zijn in diverse kerken in Nederland. Wij ondersteunen  met dienstverlening en cursussen en faciliteren de ontmoeting tussen kosters.

sitemap    disclaimer