Netwerken binnen CGMV


Binnen CGMV zijn diverse beroepsgroepen actief. Leden werkzaam in een van de werkvelden die vallen onder zo´n beroepsgroep kunnen zich aanmelden voor desbetreffende beroepsgroep. Hierbinnen is ruimte om elkaar te ontmoeten, te bemoedigen, inspireren en scherp te houden. Ook worden er inhoudelijk relevante bijeenkomsten georganiseerd en verspreiden we doelgroep specifieke nieuwsbrieven. Binnen CGMV onderscheiden we de volgende beroepsgroepen:

CGMV 55+ is een actief netwerk van zowel leden met betaald werk als gepensioneerden en AOW’ers die nog (parttime) werkzaam zijn in een betaalde baan. We willen elkaar toerusten vanuit een christelijke visie op werk en inkomen en ouder worden.

Het netwerk CGMV onderwijs omvat leden die werkzaam zijn in de onderwijssector, zowel in primair als voortgezet onderwijs en niet alleen onderwijsgevenden, maar ook ondersteuners en managers in het onderwijs.

Het netwerk CGMV zorg omvat leden die werkzaam zijn in de zorgsector: ouderenzorg, jeugdzorg, thuiszorg, ziekenhuis- en huisartsenzorg en alle overige afdelingen in de zorgsector. 

CGMV agrariërs is een netwerk van mensen die werkzaam zijn in de agrarische sector: akkerbouw, fruitteelt, veeteelt en andere vormen van dierhouderij.  Wij faciliteren de ontmoeting tussen praktijk en politiek van het agrarische leven. 

CGMV predikanten vinden de verbondenheid onder elkaar extra belangrijk,  omdat predikanten geen “gewone” werknemer zijn en zich vanuit het ambt geroepen weten door God om het evangelie te verkondigen. 

De beroepsgroep kosters van  CGMV bestaat uit een actieve groep mensen die werkzaam zijn in diverse kerken in Nederland. Wij ondersteunen  met dienstverlening en cursussen en faciliteren de ontmoeting tussen kosters.

CGMV zakelijk is een netwerk van ondernemers, managers en zzp’ers. Ze zijn zelfstandig professional, zelfstandige zonder personeel of directeur/eigenaar) in de sector van het midden- en kleinbedrijf. 

sitemap    disclaimer