Welkom werknemer! Als vakorganisatie vertegenwoordigen wij ruim 7.300 werknemers.  Er kan veel spelen op de werkvloer. Je hebt wellicht vragen waar het antwoord niet altijd even eenvoudig op te vinden is. Met CGMV vakorganisatie staat er een professionele partij achter je, die je naast advies ook de praktische producten biedt voor het vormgeven van je loopbaan. Lees hieronder maar eens het verhaal van Esther*, zomaar een voorbeeld van een werknemer op zoek naar antwoorden. 

“Deskundig advies en praktische tips voor vragen waar je zelf niet altijd uit komt"

Er kan veel spelen op de werkvloer. Antwoord op vragen is niet altijd eenvoudig te vinden. Met CGMV vakorganisatie staat een professionele partij achter je, die naast advies ook de nodige praktische producten biedt voor het vormgeven van je loopbaan. 

“Het is een roerige tijd op mijn werk. Op verschillende plekken in onze zorginstelling wordt gereorganiseerd. Naast hulpverlener ben ik lid van de ondernemingsraad (or). Ik loop dan ook tegen de nodige vragen aan; vragen die ik zelf heb of die mijn collega’s hebben. Bijvoorbeeld: Hoe zit het met ouderschapsverlof? Hoe werkt het loopbaanbudget? Zomaar twee vragen waarover de cao niet echt duidelijk is. Door de omstandigheden waarin onze organisatie verkeert, krijg je bij personeelszaken niet altijd even duidelijk antwoord. Dat is best wel eens frustrerend.”

“Op zoek naar antwoorden op dit soort vragen, ontdekte ik CGMV. Het is fijn om met een professional te kunnen sparren over wat er gaande is in onze organisatie en over de vragen die er leven. Daar kom je in je eentje niet uit. Ik heb verschillende keren contact gehad met CGMV om zaken door te spreken. Ik was weliswaar nog geen lid, maar kreeg toch deskundig advies en praktische tips en daarmee meer inzicht in het arbeidsproces. Daar heb ik nog steeds veel baat bij.”

“Toen ik ontdekte wat CGMV voor mij persoonlijk en mijn loopbaan kan betekenen op het gebied van producten en diensten, hoefde ik er geen minuut langer over na te denken. Ik ben meteen lid geworden. Naast de check van officiële documenten, zoals een vaststellingovereenkomst, kun je ook gebruikmaken van coaching, inspiratiesessies of netwerkbijeenkomsten, zoals de klankbordbijeenkomsten voor mensen die werkzaam zijn in de zorg. Dat CGMV werkt vanuit de gedachte dat je van God tijd, talenten en mogelijkheden hebt gekregen om te ontplooien, sluit perfect aan bij de manier waarop ik zelf in het leven sta. Voor mij is dat de extra meerwaarde van het CGMV-lidmaatschap.”

*De gebruikte foto is om privacyredenen gefingeerd.


sitemap    disclaimer