‘De chaos van de reorganisatie maakte objectief nadenken over mijn toekomst onmogelijk.’

Reorganisaties binnen bedrijven en organisaties kunnen een zware wissel trekken op werknemers. Perioden van onzekerheid, afgewisseld met plotselinge en onherroepelijke bekendmakingen, ontnemen de betrokkenen vaak de mogelijkheid er op een goede manier mee om te gaan.

‘Het heeft eerst een tijd gerommeld binnen het bedrijf waar ik werk. Dat is funest voor je zelfvertrouwen. Eerst weet je heel lang niks, en dan is er ineens informatie als een donderslag bij heldere hemel. Op vrijdagmiddag om drie uur tijdens een bijeenkomst. Je gaat er dus het weekend over lopen malen. Dat vreet toch aan je.’

‘Vanuit het bedrijf kwam er vrij weinig informatie over waar ik als werknemer mee te maken kan krijgen. Gelukkig heb ik me op tijd aangemeld voor de Themasessie Reorganisatie en ontslag van CGMV. Want terwijl het in het bedrijf vooral over het bedrijf zelf ging, zat ik vol met vragen. Alleen het wóórd reorganisatie al: dat kan van alles aankondigen.’

‘Het goede aan de Themasessie Reorganisatie en ontslag vind ik dat ik me op een gestructureerde manier ben gaan voorbereiden, ondersteund door CGMV. Op een moment dat ik er nog nuchter over kon nadenken, vóór de grote emoties komen. Zo’n sessie is waanzinnig relevant door de praktische kennis over hoe je er juridisch tegenaan moet kijken. CGMV heeft me geholpen niet onnodig spoken te zien, maar tegelijk kritisch te zijn over de verschillende dingen die me zouden kunnen gebeuren. En hoe ik daar vervolgens mee om kan gaan.’

‘Die “omgang” is niet puur juridisch. CGMV maakte ook ruimte voor bezinning van uit het geloof. Mij sprak dat erg aan, want aan een reorganisatie kleven automatisch diverse zingevingsvragen. Waar ben ik mee bezig in mijn loopbaan. Die ruimte was er ook. Tegelijkertijd was er gelegenheid om je persoonlijke verhaal te vertellen en mensen te ontmoeten die in een vergelijkbare situatie te zitten.’

‘Wat er ook gaat gebeuren; als blijkt dat het tot een vaststellingsovereenkomst komt, ga ik die zeker laten checken door CGMV. En wie weet ook wel mijn cv en mijn sollicitatiebrieven. Want dat blijken ze ook te doen.’

De gebruikte foto is om privacyredenen gefingeerd.

sitemap    disclaimer