Horizon, steunfonds CGMV

Welkom bij Horizon, het fonds van CGMV dat ondersteuning biedt bij uitdagingen rond werk en inkomen. We doen dit voor leden en niet-leden, nationaal en internationaal. Start of run je een project binnen dit aandachtsgebied? Dan vind je bij ons een luisterend oor en de mogelijkheid tot financiële ondersteuning en/of samenwerking. Andersom zoeken wij jouw support, want zonder donateurs kunnen we geen projecten ondersteunen.

Welke projecten vind of breng je bij Horizon?

Horizon is er voor ondersteuning van projecten van de CGMV-organisatie zelf, leden en niet-leden. Denk hierbij aan thema’s als:
• ondersteunen en trainen bij het vinden van werk of het starten van een onderneming
• ondernemers in ons zakelijk netwerk verbinden aan activiteiten van de reclassering
• Jobless, jongeren motiveren en ondersteunen om een plekje op de arbeidsmarkt te verwerven
• kleinschalige internationale projecten tegen kinderarbeid
• bestrijden van de groeiende kloof tussen arm en rijk

Doneren

Je kunt je eenmalige of structurele donatie overmaken op IBAN NL52DEUT0319831248
Alvast heel hartelijk dank.

Een ondersteuningsaanvraag indienen

Wil je in aanmerking komen voor projectondersteuning? Neem dan contact op met Niels Rook via nrook@cgmv.nl / 038 4254379.

We koesteren het gedachtegoed van CGMV

Wat we in het verleden binnen CGMV hebben mogen opbouwen, willen we nadrukkelijk koesteren. We willen ons gedachtegoed graag uitdragen en spiegelen aan nieuwe en toekomstige ontwikkelingen. Een vorm hiervoor zijn informatie-, discussie- en identiteitsavonden. Voor alle projecten die Horizon ondersteunt, geldt dat dienstbaarheid, rechtvaardigheid en hulp kernwoorden zijn.

We brengen solidariteit in de praktijk

Mensen die hun werk kwijtraken, krijgen steeds vaker direct met geldzorgen te maken. Ze voelen zich vaak genoodzaakt hun lidmaatschap op te zeggen. Omdat we dit onwenselijk vinden, bieden we mensen die al langer lid zijn een regeling aan. Horizon geeft hiermee praktisch inhoud aan de solidariteitsgedachte.


- In de komende periode breiden we de informatie over Horizon verder uit -

sitemap    disclaimer