Wat doet Steunfonds Horizon?

Welkom bij Horizon. Met Horizon steunfonds CGMV willen we, vanuit een stuk medemenselijkheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen op terreinen waarin CGMV, maar ook andere partijen niet of nauwelijks kunnen voorzien. Het gaat dan vaak om schrijnende en soms ook onrechtvaardige situaties aan de randen van onze samenleving en arbeidsmarkt.

Wij richten ons vooral op het geven van perspectief en ondersteuning  bij uitdagingen en schrijnende situaties rond het hebben of verkrijgen van werk of het voorzien in je levensonderhoud. We doen dit voor jong en oud!

Start of run je een project dat raakt aan onze missie ? Dan vind je bij ons een luisterend oor en de mogelijkheid tot samenwerking en/of financiële ondersteuning. Andersom zoeken wij jouw support en betrokkenheid , want zonder geld en inzet kunnen we geen projecten ondersteunen


sitemap    disclaimer