Inkomen voor later. Met een houdbaar pensioen voor jong en oud dat is gebaseerd op het sparen van een eigen potje voor later en een collectieve risicodeling.

Pensioen is een gevoelig onderwerp in het maatschappelijk debat. Er zijn veel mensen van afhankelijk en er is veel geld mee gemoeid. Wij gunnen iedereen, jong en oud, een goed pensioen.

 Eerlijk pensioenstelsel
CGMV wil een eerlijk en houdbaar pensioenstelsel dat is gebaseerd op een individuele pensioenopbouw met een collectieve risicodeling. Ook is wat ons betreft gefaseerd met pensioen gaan bespreekbaar. Deze variant levert een toereikend pensioen op, biedt ruimte voor maatwerk en transparantie en sluit goed aan op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Gepensioneerden worden door deze veranderingen niet in hun koopkracht geraakt.
En toch, het huidige pensioenstelsel voldoet niet meer en is volgens ons aan een hervorming toe. 

Concreet

  • zzp’ers verplichten om een pensioenregeling te treffen;
  • zzp’ers krijgen een verplichte verzekering voor arbeidsongeschiktheid en ziekte (met een wachttijd van …) die een inkomen op bestaansminimum garandeert. Ze kunnen zich bijverzekeren tot een hoogte van hun inkomen;
  • wet DBA afschaffen en VAR weer invoeren.

sitemap    disclaimer