Leren en ontwikkelen. Met werknemers en werkgevers die zich gezamenlijk inspannen om gaven en talenten tot bloei te brengen.

Je hebt gaven en talenten gekregen om tot ontwikkeling te brengen. Het is natuurlijk leuk dat je met je talenten bezig bent, maar dat vraagt ook onderhoud. Je weet dat rust op de lange termijn echt roest. Dat kun je voorkomen door je leven lang te leren, je (bij of om) te scholen. Niet continu, maar op zijn tijd.


Duurzaam inzetbaar zijn
Zoek je een extra uitdaging in je werk, ga dan in gesprek met je werkgever en los het samen op. Probeer een paar momenten in het jaar te plannen waarop je samen bezig bent met verder kijken. Jij bent de persoon die het werk moet doen en je werkgever heeft er baat bij dat het adequaat gebeurt. Dat geldt voor zowel de stratenmaker als de zorgverlener, de docent en de kapster. Misschien vraagt de robotisering juist van je dat je je verder bijschoolt. De cruciale vraag is hoe je van toegevoegde waarde blijft als werknemer. Wij bij CGMV hebben altijd de loopbaanwijzer voor je paraat. We kunnen je adviseren op welke manieren jij aantrekkelijk kunt blijven voor je werk. We noemen dat duurzaam inzetbaar zijn.

Scholing en training
Wij gaan voor een arbeidsmarkt waarop werkgevers en werknemers samen de verantwoordelijkheid voor scholing en training op zich nemen. Daar hebben beiden namelijk baat bij. We willen dat zowel werknemers met een vast contract als flexwerkers toegang krijgen tot scholing en training. De scholing voor de flexwerker ligt ons na aan het hart. Want de flexwerker heeft drie keer zoveel kans op armoede en werkloosheid. Het is dus urgent dat hij duurzaam inzetbaar blijft en aantrekkelijk voor de werkgever. 

Concreet

  • scholing en training niet alleen richten op competentie maar op loopbaan;
  • zoeken van het type onderwijs dat bij je levensfase past;
  • learning on the job, een prima scholing om bij te blijven;
  • individuele scholingsvoucher;
  • creëer in de arbeidsvoorwaarden een potje voor scholing en training;
  • overheid: werk aan royaal fiscaal voordeel voor scholing en ontwikkeling;
  • breng de basisbeurs terug en een aanvullende lening moet mogelijk blijven.

sitemap    disclaimer