Vakbondscontributieregeling, wat is dat?

 

De regeling vakbondscontributie is een fiscale regeling voor werknemers die lid zijn van een vakorganisatie.
Door hieraan deel te nemen verdien je een gedeelte van jouw contributie terug. Deze regeling maakt lid worden van CGMV vakorganisatie voor christenen nog aantrekkelijker!

Regeling vakbondscontributie in cao
In veel cao’s is geregeld dat leden van vakorganisaties een deel van hun contributie terug kunnen krijgen. Dit is een fiscale regeling waarbij de werkgever de contributie via jouw brutoloon verrekent. Om deel te kunnen nemen aan de regeling vakbondscontributie heb je een bewijs van lidmaatschap nodig. Deze kunnen leden van CGMV aanvragen via de ledenportal. Klik hier om naar de ledenportal te gaan.

Regeling vakbondscontributie biedt een mooi financieel voordeel
De regeling vakbondscontributie maakt,een lidmaatschap van CGMV nog aantrekkelijker. We werken het voor je uit in twee rekenvoorbeelden:

Stel dat je jaarlijks aan vakbondscontributie een bedrag van € 120,- betaalt en dat je een eindejaarsuitkering ontvangt van € 600,- bruto.

Voorbeeld 1
Je krijgt van jouw werkgever € 600,- bruto eindejaarsuitkering. Van dit bedrag blijft na inhouding werknemersverzekeringen en loonbelasting ongeveer de helft netto over. Het bedrag waar je in dit voorbeeld netto over beschikt is € 300,-. 

Voorbeeld 2
Je krijgt van jouw werkgever dezelfde € 600,- bruto eindejaarsuitkering. Van deze eindejaarsuitkering wordt een bedrag van € 120,- netto afgehaald in verband met jouw vakbondscontributie. Het bedrag van € 120,- gaat direct naar de nettobetaling. Van jouw eindejaarsuitkering blijft € 480,- bruto over. Over dit bedrag worden de werknemersverzekeringen geheven en de loonbelasting ingehouden. Na deze inhouding blijft een bedrag van € 240,- netto over. Hierbij wordt het eerder afgehaalde bedrag van  € 120,- weer opgeteld. Zodoende heb je een eindejaarsuitkering van € 360,-

Doordat je meedoet aan de regeling vakbondscontributie bespaar je een bedrag van € 60,-!
 

Veelgestelde vragen & antwoorden over de regeling vakbondscontributie
Wat houdt de fiscale regeling precies in?
Via de fiscale regeling krijg je een gedeelte van de in een jaar betaalde vakbondscontributie terug. Dit financiële voordeel krijg je niet rechtstreeks van CGMV, maar via jouw werkgever. Jouw werkgever verrekent de betaalde contributie eenmaal per jaar met jouw bruto salaris. Hierdoor krijg je al snel 40% korting op de betaalde contributie.

Hoe werkt het?
De contributie wordt eenmalig ingehouden op de door jou gekozen bruto looncomponent. Hierdoor is de betreffende looncomponent lager voor de berekening van loonheffing en sociale verzekeringspremies. Je betaalt dus minder belasting en sociale premies. De precieze grootte van jouw voordeel is afhankelijk van het voor jou geldende belastingtarief.

Verandert er ook iets aan de contributiebetaling?
Nee, je blijft contributie aan CGMV betalen. Deelname aan de regeling vakbondscontributie is niets anders dan een fiscaal-administratieve verrekening op papier. Deelname aan de regeling vakbondscontributie betekent ook niet dat jouw werkgever de contributiebetaling overneemt.

Ik ben werkloos; kan ik dan ook gebruik maken van de regeling vakbondscontributie
Nee, dat is niet mogelijk. Wanneer je volledig arbeidsongeschikt of werkloos bent is de regeling niet op jou van toepassing. Om in aanmerking te komen voor verrekening van de vakbondscontributie moet er sprake zijn van een baan waarin loon wordt verdiend dat voor verrekening in aanmerking komt. Als je ondanks dat je volledig werkloos of arbeidsongeschikt bent deze brief wel heeft gekregen is het raadzaam om contact op te nemen met CGMV.

Waarom kan een vereniging als CGMV gebruik maken van de regeling vakbondscontributie?
Een onderdeel van de vele activiteiten van CGMV zijn de vakbondsactiviteiten. Op grond van bovenstaande is CGMV een werknemersvereniging in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR), de Wet op de Collectieve Arbeidsovereenkomst (WCAO) en de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO). De vergoeding van de werkgever betreffende de contributie voor CGMV behoort niet tot het loon en is hierdoor vrijgesteld van belasting en sociale premies.

Is er voor de werkgever een voordeel dat hij de regeling vakbondscontributie faciliteert?
Als de werkgever deelname aan de regeling faciliteert hoeft hij geen premies voor sociale verzekeringen af te dragen over het bedrag dat ingebracht wordt voor de regeling vakbondscontributie. Voor de werkgever is het dus voordelig als er veel werknemers lid zijn van een vakorganisatie.

In een aantal cao’s staat vermeld dat deelname alleen mogelijk is voor leden van partijen die betrokken zijn bij de totstandkoming van een cao, hoe kijkt CGMV hiertegen aan?
De belastingdienst maakt geen onderscheid tussen vakorganisaties. De enige richtlijn die de belastingdienst hanteert is de volgende: “Een vergoeding voor de contributie aan een vakbond behoort niet tot het loon”. Wij vinden dan ook dat de regeling vakbondscontributie voor ieder lid van elke vakbond toegankelijk moet zijn. 

Wat kun je doen als jouw werkgever niet wil meewerken aan de regeling vakbondscontributie.
Er zijn twee mogelijkheden. Aan de ene kant wil een werkgever misschien niet meedoen omdat er niets is geregeld in de cao of arbeidsvoorwaardenregeling. In dat geval kan een werknemer deelname niet afdwingen. Wel is het zo dat als een werkgever aan één werknemer deelname toestaat hij dit bij anderen ook dient toe te passen. Het kan ook zijn dat de werkgever niet wil meewerken aan toepassing van de regeling vakbondscontributie terwijl in de cao daarover wel afspraken gemaakt zijn. In beide gevallen is het verstandig om een brief aan de werkgever te sturen waarin hij officieel wordt verzocht om deelname mogelijk te maken. 

sitemap    disclaimer