Meedoen zonder grenzen. Met gelijke arbeidsvoorwaarden voor mensen met een vast contract en flexwerkers. 

Niet iedereen kan dus meedoen in onze participatie-maatschappij. Werkenden met een vast arbeidscontract hebben toegang tot een hypotheek, scholing en een pensioen. Maar voor mensen met een flexibel arbeidscontract blijven heel veel deuren gewoon gesloten. Dat vinden wij onrechtvaardig. 


Kloof
Het mag niet zo zijn dat er op de Nederlandse arbeidsmarkt een kloof ontstaat tussen werknemers met een vast contract en werknemers die op flexibele basis werken. Kies je er zelf voor om flex te werken, dan is dat een eigen keuze. Maar voor velen is die keuze er niet. Het soort contract mag niet bepalen hoe je maatschappelijk mag en kunt meedoen. 

Gelijke behandeling
Het maakt de arbeidsmarkt beter en eerlijker als werkenden met een vast contract en flexwerkers gelijk behandeld worden. In Matteüs 20 (1-16) laat Jezus iets doorschemeren over Gods nieuwe wereld. Hij geeft het voorbeeld van de eigenaar van de wijngaard. Die zegt aan het eind van de dag tegen de mannen die troosteloos geen werk hebben: ga aan de slag in mijn wijngaard en doe mee. Hij geeft ze hetzelfde loon als de arbeiders met wie hij al in de ochtend een afspraak had gemaakt.

Eerlijke verdeling
Wij gaan voor een eerlijke verdeling op de arbeidsmarkt. Dat betekent dat er gelijke voorwaarden gelden voor gelijk werk. Laat geen grote verschillen ontstaan tussen een vast contract en een flexibel contract. Meer zekerheid voor de flexwerker dus. Investeer in flexwerkers om hun duurzame inzetbaarheid te vergroten. Een groeiende flexibele schil holt de arbeidsmarkt uit en geeft stress bij iedereen. Ga voor meer gemeenschap en minder tweedeling.

Concreet

  • transitievergoeding vanaf dag 1 laten ingaan;
  • contractduur in de WWZ mogelijk verlengen tot langer dan twee jaar;
  • loondoorbetaling bij ziekte gefaseerd terugbrengen naar 1 jaar;
  • herziening van de WWZ;
  • WW op maximaal twee jaar houden;
  • budget in de WW vrijmaken voor scholing/ontwikkeling;
  • WW’er laten participeren door middel van vrijwilligerswerk;
  • bewustwording creëren over je toekomst, zowel jonge als oudere werknemer;
  • ervoor zorgen dat voor oudere werknemers in zware beroepen het werk te doen blijft.

sitemap    disclaimer