Vacature Toezichthoudend Bestuur 2023

 

Vanwege het reguliere aftreden van Klaas-Jelle Post is CGMV op zoek naar een nieuw bestuurslid voor het toezichthoudend bestuur. Het bestuur wil graag in contact komen met mensen die affiniteit of ervaring hebben met zorg en welzijn of met het onderwijs.

 

Over CGMV

CGMV is een vakorganisatie voor christenen, die al 70 jaar ondersteuning biedt aan werknemers, werkgevers en zelfstandigen. CGMV heeft ongeveer 6000 leden van wie er veel werkzaam zijn in de gezondheidszorg en het onderwijs. Op ieder moment in hun loopbaan kunnen leden maar ook klanten voor goed advies over werk en leven bij ons terecht. De werkorganisatie bestaat uit 16 enthousiaste medewerkers (11 fte) en een schil van 1 zzp’er en 77 vrijwilligers.

De focus is verwoord in ons strategisch beleidsplan 2021-2025, dat is opgebouwd rond de taakgebieden maatschappij, lid en klant. In 2025 willen we een moderne vakorganisatie zijn die past bij deze tijd en die groeit in ledenaantal.

CGMV is te herkennen aan:

·       een proactieve en meer maatwerkgerichte dienstverlening

·       een adequaat pakket aan diensten voor leden en klanten

·       belangenbehartiging voor alle werkenden

·       een onrustig hart bij onrecht

·       een duidelijke positionering vanuit identiteit

·       een vraag en behoefte gerichte aanpak

·       een luisterende en transparante houding

We willen graag dat onze leden en klanten ons herkennen als een integere, betrokken, inspirerende en verbindende partner.

 

Bestuursmodel

CGMV hecht als vereniging aan good governance en aan verantwoord besturen, dat wil zeggen dat ze bestuur en toezicht goed onderscheidt. Het onderliggende model van waaruit wordt gewerkt is Policy Governance. Het toezichthoudend bestuur formuleert samen met de directie het strategisch beleid. Door middel van een heldere mandaatregeling mandateert het bestuur de uitvoering daarvan aan de directie. Een toezichtkader formuleert de ruimte waarbinnen die uitvoering plaatsvindt. Dit alles vanuit het uitgangspunt dat de onderlinge relaties zijn gebaseerd op vertrouwen; daaraan wordt heel concreet gewerkt.

Zie voor concrete beschrijving daarvan het Bestuursstatuut. De Mandaatregeling  kan op aanvraag worden toegestuurd.

 

Profiel van het Toezichthoudend Bestuur

CGMV wil met een zekere mate van zelfbewustzijn en eigenzinnigheid naar buiten treden. Het bestuur wil daaraan maximaal bijdragen en schakelt daarvoor regelmatig expertise in van buiten. Dat kan zijn op het gebied van vernieuwing van (vak)bewegingen, de toekomst van werk of moderne marketing- en communicatiemethoden.

Algemene profieleisen voor leden van het toezichthoudend bestuur:

·       Actief en betrokken christen; lid van een protestantse kerk of lid van een kerkelijke gemeente;

·       Affiniteit met zorg en onderwijs, en hieraan uitdrukking willen geven vanuit het christelijke geloof;

·       Beschikbaar om de zes vergaderingen per jaar bij te wonen en zich daar goed op voor te bereiden; hetzelfde geldt voor eventuele commissievergaderingen;

·       Beschikbaar voor advies aan de organisatie;

·       Beschikbaar voor het bijwonen van CGMV-bijeenkomsten met leden;

·       Kan zich onafhankelijk en integer opstellen;

·       Kan in het bestuur in teamverband werken;

·       Aantoonbare kwaliteiten als intern toezichthouder en bestuurlijke ervaring;

·       Maatschappelijk betrokken en onderhoudt een relevant netwerk.

Heb je al de nodige bestuurservaring dan komen we graag met je in contact maar ook kandidaten zonder bestuurlijk ervaring en mét ideeën voor onze leden en klanten nodigen we van harte uit om te solliciteren.

 

Competenties en persoonlijke kwaliteiten

Naast een goede balans in leeftijd, kerkelijke achtergrond en man/vrouw-verhouding wordt bij de selectie ook gekeken naar teamrollen. Het bestuur moet een goede balans van aanjagers en waarschuwers hebben, van (bestuurlijke) creativiteit en koersvastheid, van sfeergevoeligheid en zakelijkheid. Een toetsing van de preferente teamrollen kan onderdeel uitmaken van het selectieproces.

 

Arbeidsvoorwaarden

De leden van het bestuur ontvangen een vaste vrijwilligersvergoeding, en leveren hun diensten om niet. Leden worden voor een periode van vier jaar benoemd en kunnen maximaal twee periodes dienen. Het bestuur hanteert een schema van aftreding, om een gefaseerde vervanging te verzekeren.

 

Verdere informatie

Als je je herkent in het profiel en je je daardoor aangesproken voelt, dan zien we zien je reactie graag tegemoet via info@cgmv.nl.
Wil je meer weten, neem dan contact op met Oetse Wijma – voorzitter van het bestuur van CGMV via 06-51575864.