Vangnet met perspectief. Met een WW van twee jaar die lang genoeg is als een periode om van de ene naar de andere baan te stappen.


Wat ons betreft is er alleen sprake van een gezonde arbeidsmarkt als er een vangnet met perspectief is. Wie ongewild zijn baan kwijtraakt, mag even in de WW, maar moet zo snel mogelijk de overstap kunnen maken naar een nieuwe plek.


De WW vormt de overbrugging om weer door te springen naar de volgende arbeidstrein. Als je even de overstap niet kunt maken, dan mag je toegerust worden dankzij het vangnet. Misschien moeten we de komende jaren zoeken naar hybride modellen: dat je niet meteen alles kwijt bent als je je werk verliest. Maar werk moet wel lonend blijven!

Concreet:

  • gebruik de transitievergoeding als overbrugging van baan naar baan, gebruik die ook voor scholing;
  • biedt ruimte voor zorgtaken voor alleenstaande ouders in de bijstand;
  • creëer leerwerkplekken, voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
  • geef de bijstand zodanig vorm dat iemand in de bijstand een ander mag helpen, zodat het arbeidsritme niet verloren gaat en de maatschappelijke betrokkenheid blijft. Ook is het gezond voor je eigenwaarde;
  • het vangnet niet verder beperken. De WW op twee jaar houden (zie ook bij meedoen zonder grenzen).

sitemap    disclaimer