Ons recept voor een fitte arbeidsmarkt

 Bij CGMV geloven we dat mensen van God de tijd, het talent en de mogelijkheden hebben gekregen om hun leven, en dat van hun omgeving, tot bloei te brengen. Wij zijn van mening dat ieder mens op een volwaardige manier mee zou moeten kunnen doen in de maatschappij. Helaas is dit in de praktijk niet het geval. En dat terwijl het steeds beter gaat met werkend Nederland en er in plaats van werkloosheid zelfs arbeidskrapte is ontstaan.

CGMV wil solidair zijn met haar naasten. Het collectief blijft wat ons betreft springlevend, als netwerk waarin je het goede doet voor God, je naaste en jezelf.

Wij zien en ervaren dat de arbeidsmarkt in beweging is en dat het ook nog eens snel gaat. In hoog tempo verandert er veel wat met werk te maken heeft. Zowel robotisering als digitalisering, platformisering en flexibilisering vragen om bezinning. Ze plaatsen ons voor nieuwe bedreigingen, maar ook voor kansen. Dat alles vereist dat we onze visie op de arbeidsmarkt telkens actualiseren en aanpassen.

Als je werkzaam bent op de arbeidsmarkt, in welke vorm dan ook, krijg je in toenemende mate te maken met vragen als: 

´Is er op de toekomstige arbeidsmarkt een volwaardige plek voor iedereen, ongeacht op welke manier je werkzaam bent?´ 
´Hoe ontwikkelt je werk zich en hoe ziet de toekomst van werk eruit?´ 
´Hoe blijf je in staat om de voortdurende ontwikkelingen bij te benen?´ 
´Hoe blijf je duurzaam inzetbaar en houd je toch plezier in je werk?´ 
´Is een volwaardig pensioen voor iedereen bereikbaar?´
´ Hoe waardeer je onbetaald werk ten opzichte van betaald werk?´ 

Juist dit soort vragen versterken onze overtuiging dat het tijd is voor een vernieuwende visie op de arbeidsmarkt. Een visie die erin voorziet dat mensen kunnen meedoen. Om hieraan bij te dragen heeft CGMV in 2017 al de schijf van vijf ontwikkeld. Nu, in 2019, maken we de keuze om de schijf van vijf verder door te ontwikkelen. De vernieuwde schijf van vijf geven we de titel: ‘naar een fitte arbeidsmarkt’.

In de schijf van vijf ‘naar een fitte arbeidsmarkt’ is achtereenvolgens aandacht voor:

De schijf van CGMV voor een fitte arbeidsmarkt: