Hoe ga ik om met dreigend ontslag?

Het werk in de industrie loopt terug. Dit kan tot gevolg hebben dat jouw werkgever je moet laten gaan. Denk je dat je binnenkort geen baan meer hebt? Lees dan verder waar je rekening mee moet houden bij een dreigend ontslag.

Reden voor ontslag
Ten eerste is het belangrijk te weten wat de reden is van het dreigende ontslag, afhankelijk daarvan zijn er verschillende vervolgstappen. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van bedrijfseconomische redenen voor ontslag, een ontslag wegens disfunctioneren of een arbeidsconflict. 

Het ontslag wegens bedrijfseconomische redenen is in de situatie uit de inleiding het meest voordehand liggend. Meestal zal je werkgever eerst proberen je te ontslaan met wederzijds goedvinden. Dan spreken jij en jouw werkgever af onder welke voorwaarden jullie afscheid nemen. Als je niet instemt met het ontslag, moet je werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Hierop kun je in verweer gaan.

Wat de reden voor het dreigende ontslag ook is, het is altijd belangrijk je te blijven inzetten. Dit voorkomt (verergering van) een conflict met je werkgever. Door te stoppen met werken of de kantjes er vanaf te lopen, loop je risico op sancties van de werkgever, bijvoorbeeld een loonstop.

Teken daarnaast nooit zomaar documenten maar laat ze eerst controleren. Bij ontslag wegens disfunctioneren of een arbeidsconflict moet de werkgever altijd een dossier opbouwen. Je werkgever moet bewijzen dat je niet goed functioneert, en je de kans geven je functioneren te verbeteren. Documenten als gespreksverslagen en beoordelingen zijn belangrijke stukken in deze dossieropbouw. 

Als ontslag dreigt, is het belangrijk orde op zaken te stellen. Zorg ervoor dat je jouw contract en loonstroken hebt en dat alle andere belangrijke documenten ook op jouw privécomputer staan. Door een goede voorbereiding wordt je niet overvallen door het ontslag. Kijk ook alvast uit naar ander werk, hoe sneller je een andere baan vindt, hoe sneller je weer meer zekerheid hebt.

Vaststellingsovereenkomst
Als jouw werkgever je met wederzijds goedvinden wil ontslaan, wordt een vaststellingsovereenkomst opgesteld. Hierin worden de voorwaarden voor het ontslag vastgelegd, zoals een vrijstelling van werk, eindafrekening en eventueel een transitievergoeding. Over deze voorwaarden kan worden onderhandeld, onderteken de vaststellingsovereenkomst daarom nooit zomaar! Onze juristen kunnen de vaststellingsovereenkomst voor jou controleren, om onder andere jouw recht op een WW- uitkering veilig te stellen. Daarnaast kunnen zij voor jou onderhandelen over de andere voorwaarden voor ontslag.  Voor meer informatie hierover, kijk op cgmv.nl/check. 

Vraag het CGMV

Heb je vragen over wat je net gelezen hebt? Wil je hulp bij jouw specifieke situatie?  De WerkLijn van CGMV is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag op telefoonnummer 06-19825129.  Het is ook mogelijk je vraag in een app aan ons voor te leggen. Klik op hier icoontje hiernaast en stuur ons je vraag. We bellen je dan op werkdagen terug tussen half negen en vijf uur. 


Bekijk ook de andere vragen uit de campagne

Vraag het CGMV

Heb je vragen over wat je net gelezen hebt? Wil je hulp bij jouw specifieke situatie?  De WerkLijn van CGMV is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag op telefoonnummer 06-19825129.  Het is ook mogelijk je vraag in een app aan ons voor te leggen.  We bellen je dan op werkdagen terug tussen half negen en vijf uur. 


Bekijk ook de andere vragen uit de campagne