Mijn werkgever is failliet. Wat nu?

Deze tijden is het voor veel werkgevers lastig het hoofd boven water te houden. De kosten lopen gewoon door, terwijl de inkomsten teruglopen. Als de werkgever de kosten niet meer kan betalen, en uitstel van betaling niet meer helpt, zal de rechtbank het faillissement uitspreken. Er wordt een curator benoemt die de financiën afhandelt, en die kan ook arbeidsovereenkomsten opzeggen. Deze hele situatie is voor de werkgever natuurlijk enorm vervelend, maar ook voor werknemers brengt het een hoop stress en onzekerheid. Krijg ik mijn loon nog wel uitbetaald? Moet ik nog blijven werken? Moet ik een andere baan gaan zoeken?

Loon
Als je loon en dat van jouw collega’s niet meer wordt betaald, kun je misschien een uitkering wegens betalingsonmacht krijgen van het UWV. Om daar aanspraak op te maken moet er geen zicht zijn op een volgende betaling, moeten schuldeisers ook niet meer betaald worden, en moet er al niet meer gewerkt worden in het bedrijf. 

Als het faillissement door de rechter al is uitgesproken, heb je als werknemer ook recht op deze uitkering. Het UWV betaalt dan maximaal 13 weken achterstallig loon, het loon waarop je gedurende de opzegtermijn recht hebt, en wat je nog tegoed hebt aan vakantiegeld, vakantiedagen en pensioenpremies in het jaar voor de opzegging.

Werk
Zoals gezegd, kan de curator jouw arbeidsovereenkomst opzeggen, daarvoor heeft hij geen toestemming nodig van het UWV. Als hij de arbeidsovereenkomst opzegt, geldt daarbij een opzegtermijn van maximaal zes weken. De curator bepaalt of je moet werken tijdens de opzegtermijn, maar tijdens de opzegtermijn heb je in ieder geval recht op loon. 

Als het mogelijk is, zal de curator proberen een doorstart te maken. Het bedrijf kan dan, soms onder een andere naam, wel verder gaan. De kans is dan groot dat je wordt overgenomen en dus werkzaam kan blijven.

Nieuwe baan
Zodra je hoort van het faillissement, kun je gaan zoeken naar een andere baan. Dan kun je zo snel mogelijk na het eindigen van jouw contract ergens anders aan de slag. Vind je al heel snel een andere baan? Als je tijdens de opzegtermijn al ergens anders kunt beginnen, moet de curator hier toestemming voor geven. 

Heb je na de opzegtermijn nog geen andere baan? Dan kun je een WW- uitkering aanvragen. Vraag deze uiterlijk één week na jouw laatste werkdag aan.

Vraag het CGMV

Heb je vragen over wat je net gelezen hebt? Wil je hulp bij jouw specifieke situatie?  De WerkLijn van CGMV is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag op telefoonnummer 06-19825129.  Het is ook mogelijk met ons te chatten via Whatsapp. Klik op hier icoontje hiernaast en stuur ons je vraag. We bellen je dan op werkdagen terug tussen half negen en vijf uur. 


Bekijk ook de andere vragen uit de campagne

Vraag het CGMV

Heb je vragen over wat je net gelezen hebt? Wil je hulp bij jouw specifieke situatie?  De WerkLijn van CGMV is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag op telefoonnummer 06-19825129.  Het is ook mogelijk met ons te chatten via Whatsapp.  We bellen je dan op werkdagen terug tussen half negen en vijf uur. 


Bekijk ook de andere vragen uit de campagne

Chatten via Whatsapp
Ik ben ontslagen. Wat nu? Vraag het CGMV.


Hoe ga ik om met dreigend ontslag? Vraag het CGMV


Wat moet ik doen als ik ontslagen word? Vraag het CGMV


Wat als ik werkloos word?