Wat als ik werkloos word?

Veel organisaties en (vooral) kleine bedrijven hebben het moeilijk in deze tijd om nog te kunnen bestaan. Klanten komen niet meer fysiek naar de winkel, terwijl de kosten voor het pand en de werknemers gewoon doorgaan. De financiële regelingen die bedoeld zijn om de economie op gang te houden, zoals de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW-regeling), zijn niet altijd genoeg. Dit kan betekenen dat een werkgever geen andere keuze heeft dan werknemers te ontslaan. Wat moet je dan regelen?

Dit hangt af van de manier waarop en de reden waarom je wordt ontslagen. Word je ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen of wegens langdurige ziekte? Dan moet de werkgever ontslag aanvragen via het UWV. Ontslag wegens bedrijfseconomische reden is op dit moment veel voorkomend. Voor ontslag wegens andere redenen, moet jouw werkgever een verzoekschrift indienen bij de kantonrechter. In de meeste gevallen zal een werkgever proberen met wederzijds goedvinden jouw arbeidsovereenkomst te beëindigen, dan hoeft hij geen ontslagvergunning aan te vragen. De afspraken die hierbij gemaakt worden, worden dan opgenomen in een vaststellingsovereenkomst. Je hoeft hier als werknemer niet akkoord mee te gaan, en kunt er altijd over onderhandelen.

Transitievergoeding
De transitievergoeding is een vergoeding die je krijgt als je wordt ontslagen of als jouw tijdelijke contract afloopt. Alleen als je wordt ontslagen omdat je verwijtbaar of nalatig hebt gehandeld of als je met een vaststellingsovereenkomst afscheid neemt, heb je hier geen recht op. In een vaststellingsovereenkomst kan het alsnog wel worden opgenomen, dat is vaak onderdeel van de onderhandelingen.

WW- uitkering
De eerste tijd dat je werkloos bent, kun je misschien aanspraak maken op een WW- uitkering. Hier heb je recht op als je voor minstens vijf uur werkloos bent geworden, direct beschikbaar bent voor betaald werk en in de 36 weken voor de werkloosheid minstens 26 weken heeft gewerkt. Als je voldoet aan deze wekeneis, heb je minimaal recht op 3 maanden WW, en dit kan langer zijn als je een langer arbeidsverleden hebt. 

Vaststellingsovereenkomst
Wil je een vaststellingsovereenkomst accepteren? Onderteken dan niets voordat deze gecontroleerd is door een jurist. Als de vaststellingsovereenkomst niet juist is opgesteld kan dit bijvoorbeeld gevolgen hebben voor jouw recht op een WW-uitkering. De juristen van CGMV helpen je hier graag bij. Zij kunnen ook desgewenst voor jou onderhandelen over bijvoorbeeld de eindafrekening, concurrentiebeding en transitievergoeding. Voor meer informatie over wat CGMV voor jou kan betekenen, kun je een kijkje nemen op cgmv.nl/check.

Werk zoeken
Zodra je weet dat je werkloos gaat worden, kun je alvast gaan zoeken naar een andere baan. Misschien is dit wel jouw kans om een andere richting op te gaan. Ben je zoekend naar wat je zou willen doen? Je kunt ons vrijblijvend bellen om te informeren naar een loopbaanwijzergesprek. Ook kunnen wij jou helpen sneller ander werk te vinden door bijvoorbeeld de LinkedIn training of het checken van CV en sollicitatiebrief. 

Vraag het CGMV

Heb je vragen over wat je net gelezen hebt? Wil je hulp bij jouw specifieke situatie?  De WerkLijn van CGMV is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag op telefoonnummer 06-19825129.  Het is ook mogelijk je vraag in een app aan ons voor te leggen.  Klik op hier icoontje hiernaast en stuur ons je vraag. We bellen je dan op werkdagen terug tussen half negen en vijf uur. 


Bekijk ook de andere vragen uit de campagne

Vraag het CGMV

Heb je vragen over wat je net gelezen hebt? Wil je hulp bij jouw specifieke situatie?  De WerkLijn van CGMV is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag op telefoonnummer 06-19825129.  et is ook mogelijk je vraag in een app aan ons voor te leggen.  We bellen je dan op werkdagen terug tussen half negen en vijf uur. 


Bekijk ook de andere vragen uit de campagne