Ik ben ontslagen. Wat nu?

Het is een lastige tijd voor veel bedrijven om het hoofd boven water te houden. De vaste lasten lopen door, terwijl er amper inkomsten zijn. Dit brengt met zich mee dat veel werkgevers genoodzaakt zijn hun werknemers te ontslaan. Wat moet je doen als je wordt ontslagen?

Dit hangt af van de manier waarop en de reden waarom je wordt ontslagen. Wordt je ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen of omdat je al twee jaar ziek bent? Dan moet de werkgever ontslag aanvragen via het UWV. Als de werkgever je om een andere reden wil ontslaan, moet hij daarvoor een verzoekschrift indienen bij de kantonrechter. In de meeste gevallen zal een werkgever proberen met wederzijds goedvinden je arbeidsovereenkomst te beëindigen. De afspraken die hierbij gemaakt worden, worden dan opgenomen in een vaststellingsovereenkomst. Als werknemer hoef je een vaststellingsovereenkomst niet te ondertekenen als je het er niet mee eens bent, en je kunt over de voorwaarden altijd onderhandelen.

Transitievergoeding
De transitievergoeding is een vergoeding die je krijgt als je wordt ontslagen of als je tijdelijke contract afloopt. Alleen als je wordt ontslagen omdat je verwijtbaar of nalatig hebt gehandeld of als je met een vaststellingsovereenkomst afscheid neemt, heb je hier geen recht op. In een vaststellingsovereenkomst kan het dan alsnog wel worden opgenomen, dat is vaak onderdeel van de onderhandelingen.

WW- uitkering
De eerste tijd dat je werkloos bent kun je misschien aanspraak maken op een WW- uitkering. Hier heb je recht op als je voor minstens vijf uur werkloos bent geworden, direct beschikbaar bent voor betaald werk en in de 36 weken voor de werkloosheid minstens 26 weken heeft gewerkt. Als je voldoet aan deze wekeneis, heb je minimaal recht op 3 maanden WW, en dit kan langer zijn als je een langer arbeidsverleden hebt. 

Vaststellingsovereenkomst
Wil je een vaststellingsovereenkomst accepteren? Onderteken dan niets voordat deze gecontroleerd is door een jurist. Als de vaststellingsovereenkomst niet juist is opgesteld kan dit bijvoorbeeld gevolgen hebben voor je recht op een WW-uitkering. De juristen van CGMV helpen je hier graag bij. Zij kunnen ook desgewenst voor u onderhandelen over bijvoorbeeld de eindafrekening, concurrentiebeding en transitievergoeding. Voor meer informatie over wat CGMV voor je kan betekenen, neem eens een kijkje op cgmv.nl/check.

Werk zoeken
Zodra je weet dat je werkloos gaat worden, kun je alvast gaan zoeken naar een andere baan. Misschien is dit wel je kans om een andere richting op te gaan. Ben je zoekend naar wat je zou willen doen? Je kunt ons vrijblijvend bellen om te informeren naar een loopbaanwijzergesprek. Ook kunnen wij je helpen sneller ander werk te vinden door bijvoorbeeld de LinkedIn training of het checken van CV en sollicitatiebrief

Vraag het CGMV

Heb je vragen over wat je net gelezen hebt? Wil je hulp bij jouw specifieke situatie?  De WerkLijn van CGMV is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag op telefoonnummer 06-19825129. Het is ook mogelijk je vraag in een app aan ons voor te leggen. Klik op hier icoontje hiernaast en stuur ons je vraag. We bellen je dan op werkdagen terug tussen half negen en vijf uur. 


Bekijk ook de andere vragen uit de campagne

Vraag het CGMV

Heb je vragen over wat je net gelezen hebt? Wil je hulp bij jouw specifieke situatie?  De WerkLijn van CGMV is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag op telefoonnummer 06-19825129.  Het is ook mogelijk je vraag in een app aan ons voor te leggen.  We bellen je dan op werkdagen terug tussen half negen en vijf uur. 


Bekijk ook de andere vragen uit de campagne