Welkom bij CGMV zorg

'Het netwerk CGMV zorg omvat leden die werkzaam zijn in de zorgsector: ouderenzorg, jeugdzorg, thuiszorg, ziekenhuis- en huisartsenzorg en alle overige afdelingen in de zorgsector.
Leden die in de zorg werken hebben uiteenlopende functies variërend van alfahulp tot directeur of bestuurder van een zorginstelling. Ook voor CGMV zorg geldt dat dit netwerk bestaat uit zowel werkgevers als werknemers en in toenemende mate ondernemers.

Het netwerk CGMV zorg faciliteert de ontmoeting tussen theorie (denk aan bijvoorbeeld ethiek), praktijk en politiek binnen de zorgsector. Als je deelneemt aan CGMV zorg dan ontmoet je ruim 1300 collega’s.'

 Jan ToeringCGMV zorg werkt, meestal op projectbasis, samen met andere organisaties in de zorg, zoals stichting Reliëf. Daarnaast onderhoudt CGMV ook contacten met de ChristenUnie over gezamenlijke kwesties.

Wanneer is CGMV zorg interessant voor jou?
Leden van CGMV hebben gemeen dat ze werken in de zorgsector en christen zijn. Het is de bedoeling samen activiteiten te ontwikkelen waarmee christelijke zorgverleners worden ondersteund en toegerust. Wat is jouw drive om in de zorg te werken en wat onderscheidt jou als christelijke hulpverlener? Hoe laat jij in jouw werk de liefde van Christus zien?

 Je sluit je aan bij CGMV zorg als je behoefte hebt aan:
,

 

 

  • de ontmoeting met andere christelijke zorgverleners; 
  • visievorming rond werk en geloof binnen de zorgsector;
  • een stem die de zorgsector laat horen in de politiek;
  • een plek van toerusting.

       Doe mee met ons en verrijk je leven!

Wat doet CGMV?
Bij CGMV geloven we dat jij van God de tijd, het talent en de mogelijkheden hebt gekregen om jouw leven, en dat van je omgeving, tot bloei te brengen. 

CGMV zorg geeft dat vorm en inhoud:

  • via bezinning rond ethische thema’s die de zorgsector raken. Zoals: Hoe ga je om met leven? Wat zijn dilemma’s en hoe ga jij daar mee om?
  • door elkaar scherp te houden om bewuste keuzes te maken.
  • met het organiseren van een klankbordbijeenkomsten om elkaar te ondersteunen.
  • via het organiseren van werkbezoeken voor politici en zorgverleners om hiermee de ontmoeting tussen politiek en praktijk tot stand te brengen.
  • door te zoeken naar nieuwe vormen van ondersteuning en inspiratie.

Publicaties 
De volgende publicaties zijn beschikbaar:

Bijeenkomsten van CGMV zorg
Wanneer er een bijeenkomst voor CGMV zorg gepland staat, wordt deze hieronder weergegeven. Om de complete agenda te bekijken, klik je hier.

De gezichten van CGMV  zorg
CGMV zorg heeft een relatiemanager op het kantoor in Zwolle. Wil je meer weten? Neem gerust contact met ons op.

 

 

Jan Toering
relatiemanager

sitemap    disclaimer